Shining Starz Trial Classes

Monday Baby Starz/ Creative Movement Monday Baby Starz/ Creative Movement
19 August

Monday Baby Starz/ Creative Movement

19 August
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Ballet
Monday Shooting Starz Ballet Monday Shooting Starz Ballet
19 August

Monday Shooting Starz Ballet

19 August
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Ballet
Monday Strength and Conditioning Monday Strength and Conditioning
19 August

Monday Strength and Conditioning

19 August
4:45pm - 5:30pm 45 minutes Strength and Conditioning
Monday Diamond Tap I/II Monday Diamond Tap I/II
19 August

Monday Diamond Tap I/II

19 August
5:30pm - 6:15pm 45 minutes Tap
19 August

Monday Diamond Contemporary

19 August
6:15pm - 7:00pm 45 minutes Contemporary
Monday Sparkle Starz/ Diamond Acro Preliminary-Level 2 Monday Sparkle Starz/ Diamond Acro Preliminary-Level 2
19 August

Monday Sparkle Starz/ Diamond Acro Preliminary-Level 2

19 August
7:00pm - 8:00pm 60 minutes Acrobatic Arts
Monday Diamond Ballet Monday Diamond Ballet
19 August

Monday Diamond Ballet

19 August
7:00pm - 8:00pm 60 minutes Ballet
Monday Diamond Tap III/IV Monday Diamond Tap III/IV
19 August

Monday Diamond Tap III/IV

19 August
8:00pm - 8:45pm 45 minutes Tap
Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro
20 August

Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro

20 August
10:30am - 11:00am 30 minutes Tap, Acrobatic Arts
Tuesday Shooting/Sparkle Starz Ballet Tuesday Shooting/Sparkle Starz Ballet
20 August

Tuesday Shooting/Sparkle Starz Ballet

20 August
10:30am - 11:15am 45 minutes Ballet
Tuesday Shooting/Sparkle Starz Jazz Tuesday Shooting/Sparkle Starz Jazz
20 August

Tuesday Shooting/Sparkle Starz Jazz

20 August
11:15am - 11:45am 30 minutes Jazz
Tuesday Shooting Starz Tap Tuesday Shooting Starz Tap
20 August

Tuesday Shooting Starz Tap

20 August
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Tap
Tuesday Shooting/Sparkle Starz Hip Hop Tuesday Shooting/Sparkle Starz Hip Hop
20 August

Tuesday Shooting/Sparkle Starz Hip Hop

20 August
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Hip Hop
Tuesday Twinkling/Little Starz Ballet Tuesday Twinkling/Little Starz Ballet
20 August

Tuesday Twinkling/Little Starz Ballet

20 August
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Ballet
Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro
20 August

Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro

20 August
5:15pm - 5:45pm 30 minutes Tap, Acrobatic Arts
Tuesday Diamond Contemporary III/IV Tuesday Diamond Contemporary III/IV
20 August

Tuesday Diamond Contemporary III/IV

20 August
5:45pm - 6:45pm 60 minutes Contemporary
Tuesday Sparkle Starz Ballet Tuesday Sparkle Starz Ballet
20 August

Tuesday Sparkle Starz Ballet

20 August
6:30pm - 7:15pm 45 minutes Ballet
Tuesday Diamond Hip Hop Tuesday Diamond Hip Hop
20 August

Tuesday Diamond Hip Hop

20 August
7:45pm - 8:30pm 45 minutes Hip Hop
Wednesday Twinkling/Little Starz Ballet Wednesday Twinkling/Little Starz Ballet
21 August

Wednesday Twinkling/Little Starz Ballet

21 August
10:00am - 10:30am 30 minutes Ballet
Wednesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro Wednesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro
21 August

Wednesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro

21 August
10:30am - 11:00am 30 minutes Tap, Acrobatic Arts
Thursday Sparkle Starz Musical Theatre/Tap Thursday Sparkle Starz Musical Theatre/Tap
22 August

Thursday Sparkle Starz Musical Theatre/Tap

22 August
4:15pm - 5:00pm 45 minutes Musical Theatre
Thursday Diamond Musical Theatre Thursday Diamond Musical Theatre
22 August

Thursday Diamond Musical Theatre

22 August
8:00pm - 8:45pm 45 minutes Musical Theatre
Monday Baby Starz/ Creative Movement Monday Baby Starz/ Creative Movement
26 August

Monday Baby Starz/ Creative Movement

26 August
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Ballet
Monday Shooting Starz Ballet Monday Shooting Starz Ballet
26 August

Monday Shooting Starz Ballet

26 August
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Ballet
Monday Strength and Conditioning Monday Strength and Conditioning
26 August

Monday Strength and Conditioning

26 August
4:45pm - 5:30pm 45 minutes Strength and Conditioning
Monday Diamond Tap I/II Monday Diamond Tap I/II
26 August

Monday Diamond Tap I/II

26 August
5:30pm - 6:15pm 45 minutes Tap
26 August

Monday Diamond Contemporary

26 August
6:15pm - 7:00pm 45 minutes Contemporary
Monday Sparkle Starz/ Diamond Acro Preliminary-Level 2 Monday Sparkle Starz/ Diamond Acro Preliminary-Level 2
26 August

Monday Sparkle Starz/ Diamond Acro Preliminary-Level 2

26 August
7:00pm - 8:00pm 60 minutes Acrobatic Arts
Monday Diamond Ballet Monday Diamond Ballet
26 August

Monday Diamond Ballet

26 August
7:00pm - 8:00pm 60 minutes Ballet
Monday Diamond Tap III/IV Monday Diamond Tap III/IV
26 August

Monday Diamond Tap III/IV

26 August
8:00pm - 8:45pm 45 minutes Tap
Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro
27 August

Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro

27 August
10:30am - 11:00am 30 minutes Tap, Acrobatic Arts
Tuesday Shooting/Sparkle Starz Ballet Tuesday Shooting/Sparkle Starz Ballet
27 August

Tuesday Shooting/Sparkle Starz Ballet

27 August
10:30am - 11:15am 45 minutes Ballet
Tuesday Shooting/Sparkle Starz Jazz Tuesday Shooting/Sparkle Starz Jazz
27 August

Tuesday Shooting/Sparkle Starz Jazz

27 August
11:15am - 11:45am 30 minutes Jazz
Tuesday Shooting Starz Tap Tuesday Shooting Starz Tap
27 August

Tuesday Shooting Starz Tap

27 August
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Tap
Tuesday Shooting/Sparkle Starz Hip Hop Tuesday Shooting/Sparkle Starz Hip Hop
27 August

Tuesday Shooting/Sparkle Starz Hip Hop

27 August
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Hip Hop
Tuesday Twinkling/Little Starz Ballet Tuesday Twinkling/Little Starz Ballet
27 August

Tuesday Twinkling/Little Starz Ballet

27 August
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Ballet
Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro
27 August

Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro

27 August
5:15pm - 5:45pm 30 minutes Tap, Acrobatic Arts
Tuesday Diamond Contemporary III/IV Tuesday Diamond Contemporary III/IV
27 August

Tuesday Diamond Contemporary III/IV

27 August
5:45pm - 6:45pm 60 minutes Contemporary
Tuesday Sparkle Starz Ballet Tuesday Sparkle Starz Ballet
27 August

Tuesday Sparkle Starz Ballet

27 August
6:30pm - 7:15pm 45 minutes Ballet
Tuesday Diamond Hip Hop Tuesday Diamond Hip Hop
27 August

Tuesday Diamond Hip Hop

27 August
7:45pm - 8:30pm 45 minutes Hip Hop
Wednesday Twinkling/Little Starz Ballet Wednesday Twinkling/Little Starz Ballet
28 August

Wednesday Twinkling/Little Starz Ballet

28 August
10:00am - 10:30am 30 minutes Ballet
Wednesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro Wednesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro
28 August

Wednesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro

28 August
10:30am - 11:00am 30 minutes Tap, Acrobatic Arts
Thursday Sparkle Starz Musical Theatre/Tap Thursday Sparkle Starz Musical Theatre/Tap
29 August

Thursday Sparkle Starz Musical Theatre/Tap

29 August
4:15pm - 5:00pm 45 minutes Musical Theatre
Thursday Diamond Musical Theatre Thursday Diamond Musical Theatre
29 August

Thursday Diamond Musical Theatre

29 August
8:00pm - 8:45pm 45 minutes Musical Theatre
Monday Baby Starz/ Creative Movement Monday Baby Starz/ Creative Movement
2 September

Monday Baby Starz/ Creative Movement

2 September
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Ballet
Monday Shooting Starz Ballet Monday Shooting Starz Ballet
2 September

Monday Shooting Starz Ballet

2 September
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Ballet
Monday Strength and Conditioning Monday Strength and Conditioning
2 September

Monday Strength and Conditioning

2 September
4:45pm - 5:30pm 45 minutes Strength and Conditioning
Monday Diamond Tap I/II Monday Diamond Tap I/II
2 September

Monday Diamond Tap I/II

2 September
5:30pm - 6:15pm 45 minutes Tap
2 September

Monday Diamond Contemporary

2 September
6:15pm - 7:00pm 45 minutes Contemporary
Monday Sparkle Starz/ Diamond Acro Preliminary-Level 2 Monday Sparkle Starz/ Diamond Acro Preliminary-Level 2
2 September

Monday Sparkle Starz/ Diamond Acro Preliminary-Level 2

2 September
7:00pm - 8:00pm 60 minutes Acrobatic Arts
Monday Diamond Ballet Monday Diamond Ballet
2 September

Monday Diamond Ballet

2 September
7:00pm - 8:00pm 60 minutes Ballet
Monday Diamond Tap III/IV Monday Diamond Tap III/IV
2 September

Monday Diamond Tap III/IV

2 September
8:00pm - 8:45pm 45 minutes Tap
Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro
3 September

Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro

3 September
10:30am - 11:00am 30 minutes Tap, Acrobatic Arts
Tuesday Shooting/Sparkle Starz Ballet Tuesday Shooting/Sparkle Starz Ballet
3 September

Tuesday Shooting/Sparkle Starz Ballet

3 September
10:30am - 11:15am 45 minutes Ballet
Tuesday Shooting/Sparkle Starz Jazz Tuesday Shooting/Sparkle Starz Jazz
3 September

Tuesday Shooting/Sparkle Starz Jazz

3 September
11:15am - 11:45am 30 minutes Jazz
Tuesday Shooting Starz Tap Tuesday Shooting Starz Tap
3 September

Tuesday Shooting Starz Tap

3 September
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Tap
Tuesday Shooting/Sparkle Starz Hip Hop Tuesday Shooting/Sparkle Starz Hip Hop
3 September

Tuesday Shooting/Sparkle Starz Hip Hop

3 September
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Hip Hop
Tuesday Twinkling/Little Starz Ballet Tuesday Twinkling/Little Starz Ballet
3 September

Tuesday Twinkling/Little Starz Ballet

3 September
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Ballet
Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro
3 September

Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro

3 September
5:15pm - 5:45pm 30 minutes Tap, Acrobatic Arts
Tuesday Diamond Contemporary III/IV Tuesday Diamond Contemporary III/IV
3 September

Tuesday Diamond Contemporary III/IV

3 September
5:45pm - 6:45pm 60 minutes Contemporary
Tuesday Sparkle Starz Ballet Tuesday Sparkle Starz Ballet
3 September

Tuesday Sparkle Starz Ballet

3 September
6:30pm - 7:15pm 45 minutes Ballet
Tuesday Diamond Hip Hop Tuesday Diamond Hip Hop
3 September

Tuesday Diamond Hip Hop

3 September
7:45pm - 8:30pm 45 minutes Hip Hop
Wednesday Twinkling/Little Starz Ballet Wednesday Twinkling/Little Starz Ballet
4 September

Wednesday Twinkling/Little Starz Ballet

4 September
10:00am - 10:30am 30 minutes Ballet
Wednesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro Wednesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro
4 September

Wednesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro

4 September
10:30am - 11:00am 30 minutes Tap, Acrobatic Arts
Thursday Sparkle Starz Musical Theatre/Tap Thursday Sparkle Starz Musical Theatre/Tap
5 September

Thursday Sparkle Starz Musical Theatre/Tap

5 September
4:15pm - 5:00pm 45 minutes Musical Theatre
Thursday Diamond Musical Theatre Thursday Diamond Musical Theatre
5 September

Thursday Diamond Musical Theatre

5 September
8:00pm - 8:45pm 45 minutes Musical Theatre
Monday Baby Starz/ Creative Movement Monday Baby Starz/ Creative Movement
9 September

Monday Baby Starz/ Creative Movement

9 September
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Ballet
Monday Shooting Starz Ballet Monday Shooting Starz Ballet
9 September

Monday Shooting Starz Ballet

9 September
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Ballet
Monday Strength and Conditioning Monday Strength and Conditioning
9 September

Monday Strength and Conditioning

9 September
4:45pm - 5:30pm 45 minutes Strength and Conditioning
Monday Diamond Tap I/II Monday Diamond Tap I/II
9 September

Monday Diamond Tap I/II

9 September
5:30pm - 6:15pm 45 minutes Tap
9 September

Monday Diamond Contemporary

9 September
6:15pm - 7:00pm 45 minutes Contemporary
Monday Sparkle Starz/ Diamond Acro Preliminary-Level 2 Monday Sparkle Starz/ Diamond Acro Preliminary-Level 2
9 September

Monday Sparkle Starz/ Diamond Acro Preliminary-Level 2

9 September
7:00pm - 8:00pm 60 minutes Acrobatic Arts
Monday Diamond Ballet Monday Diamond Ballet
9 September

Monday Diamond Ballet

9 September
7:00pm - 8:00pm 60 minutes Ballet
Monday Diamond Tap III/IV Monday Diamond Tap III/IV
9 September

Monday Diamond Tap III/IV

9 September
8:00pm - 8:45pm 45 minutes Tap
Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro
10 September

Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro

10 September
10:30am - 11:00am 30 minutes Tap, Acrobatic Arts
Tuesday Shooting/Sparkle Starz Ballet Tuesday Shooting/Sparkle Starz Ballet
10 September

Tuesday Shooting/Sparkle Starz Ballet

10 September
10:30am - 11:15am 45 minutes Ballet
Tuesday Shooting/Sparkle Starz Jazz Tuesday Shooting/Sparkle Starz Jazz
10 September

Tuesday Shooting/Sparkle Starz Jazz

10 September
11:15am - 11:45am 30 minutes Jazz
Tuesday Shooting Starz Tap Tuesday Shooting Starz Tap
10 September

Tuesday Shooting Starz Tap

10 September
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Tap
Tuesday Shooting/Sparkle Starz Hip Hop Tuesday Shooting/Sparkle Starz Hip Hop
10 September

Tuesday Shooting/Sparkle Starz Hip Hop

10 September
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Hip Hop
Tuesday Twinkling/Little Starz Ballet Tuesday Twinkling/Little Starz Ballet
10 September

Tuesday Twinkling/Little Starz Ballet

10 September
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Ballet
Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro
10 September

Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro

10 September
5:15pm - 5:45pm 30 minutes Tap, Acrobatic Arts
Tuesday Diamond Contemporary III/IV Tuesday Diamond Contemporary III/IV
10 September

Tuesday Diamond Contemporary III/IV

10 September
5:45pm - 6:45pm 60 minutes Contemporary
Tuesday Sparkle Starz Ballet Tuesday Sparkle Starz Ballet
10 September

Tuesday Sparkle Starz Ballet

10 September
6:30pm - 7:15pm 45 minutes Ballet
Tuesday Diamond Hip Hop Tuesday Diamond Hip Hop
10 September

Tuesday Diamond Hip Hop

10 September
7:45pm - 8:30pm 45 minutes Hip Hop
Wednesday Twinkling/Little Starz Ballet Wednesday Twinkling/Little Starz Ballet
11 September

Wednesday Twinkling/Little Starz Ballet

11 September
10:00am - 10:30am 30 minutes Ballet
Wednesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro Wednesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro
11 September

Wednesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro

11 September
10:30am - 11:00am 30 minutes Tap, Acrobatic Arts
Thursday Sparkle Starz Musical Theatre/Tap Thursday Sparkle Starz Musical Theatre/Tap
12 September

Thursday Sparkle Starz Musical Theatre/Tap

12 September
4:15pm - 5:00pm 45 minutes Musical Theatre
Thursday Diamond Musical Theatre Thursday Diamond Musical Theatre
12 September

Thursday Diamond Musical Theatre

12 September
8:00pm - 8:45pm 45 minutes Musical Theatre
Monday Baby Starz/ Creative Movement Monday Baby Starz/ Creative Movement
16 September

Monday Baby Starz/ Creative Movement

16 September
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Ballet
Monday Shooting Starz Ballet Monday Shooting Starz Ballet
16 September

Monday Shooting Starz Ballet

16 September
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Ballet
Monday Strength and Conditioning Monday Strength and Conditioning
16 September

Monday Strength and Conditioning

16 September
4:45pm - 5:30pm 45 minutes Strength and Conditioning
Monday Diamond Tap I/II Monday Diamond Tap I/II
16 September

Monday Diamond Tap I/II

16 September
5:30pm - 6:15pm 45 minutes Tap
16 September

Monday Diamond Contemporary

16 September
6:15pm - 7:00pm 45 minutes Contemporary
Monday Sparkle Starz/ Diamond Acro Preliminary-Level 2 Monday Sparkle Starz/ Diamond Acro Preliminary-Level 2
16 September

Monday Sparkle Starz/ Diamond Acro Preliminary-Level 2

16 September
7:00pm - 8:00pm 60 minutes Acrobatic Arts
Monday Diamond Ballet Monday Diamond Ballet
16 September

Monday Diamond Ballet

16 September
7:00pm - 8:00pm 60 minutes Ballet
Monday Diamond Tap III/IV Monday Diamond Tap III/IV
16 September

Monday Diamond Tap III/IV

16 September
8:00pm - 8:45pm 45 minutes Tap
Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro
17 September

Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro

17 September
10:30am - 11:00am 30 minutes Tap, Acrobatic Arts
Tuesday Shooting/Sparkle Starz Ballet Tuesday Shooting/Sparkle Starz Ballet
17 September

Tuesday Shooting/Sparkle Starz Ballet

17 September
10:30am - 11:15am 45 minutes Ballet
Tuesday Shooting/Sparkle Starz Jazz Tuesday Shooting/Sparkle Starz Jazz
17 September

Tuesday Shooting/Sparkle Starz Jazz

17 September
11:15am - 11:45am 30 minutes Jazz
Tuesday Shooting Starz Tap Tuesday Shooting Starz Tap
17 September

Tuesday Shooting Starz Tap

17 September
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Tap
Tuesday Shooting/Sparkle Starz Hip Hop Tuesday Shooting/Sparkle Starz Hip Hop
17 September

Tuesday Shooting/Sparkle Starz Hip Hop

17 September
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Hip Hop
Tuesday Twinkling/Little Starz Ballet Tuesday Twinkling/Little Starz Ballet
17 September

Tuesday Twinkling/Little Starz Ballet

17 September
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Ballet
Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro
17 September

Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro

17 September
5:15pm - 5:45pm 30 minutes Tap, Acrobatic Arts
Tuesday Diamond Contemporary III/IV Tuesday Diamond Contemporary III/IV
17 September

Tuesday Diamond Contemporary III/IV

17 September
5:45pm - 6:45pm 60 minutes Contemporary
Tuesday Sparkle Starz Ballet Tuesday Sparkle Starz Ballet
17 September

Tuesday Sparkle Starz Ballet

17 September
6:30pm - 7:15pm 45 minutes Ballet
Tuesday Diamond Hip Hop Tuesday Diamond Hip Hop
17 September

Tuesday Diamond Hip Hop

17 September
7:45pm - 8:30pm 45 minutes Hip Hop
Wednesday Twinkling/Little Starz Ballet Wednesday Twinkling/Little Starz Ballet
18 September

Wednesday Twinkling/Little Starz Ballet

18 September
10:00am - 10:30am 30 minutes Ballet
Wednesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro Wednesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro
18 September

Wednesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro

18 September
10:30am - 11:00am 30 minutes Tap, Acrobatic Arts
Thursday Sparkle Starz Musical Theatre/Tap Thursday Sparkle Starz Musical Theatre/Tap
19 September

Thursday Sparkle Starz Musical Theatre/Tap

19 September
4:15pm - 5:00pm 45 minutes Musical Theatre
Thursday Diamond Musical Theatre Thursday Diamond Musical Theatre
19 September

Thursday Diamond Musical Theatre

19 September
8:00pm - 8:45pm 45 minutes Musical Theatre
Monday Baby Starz/ Creative Movement Monday Baby Starz/ Creative Movement
23 September

Monday Baby Starz/ Creative Movement

23 September
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Ballet
Monday Shooting Starz Ballet Monday Shooting Starz Ballet
23 September

Monday Shooting Starz Ballet

23 September
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Ballet
Monday Strength and Conditioning Monday Strength and Conditioning
23 September

Monday Strength and Conditioning

23 September
4:45pm - 5:30pm 45 minutes Strength and Conditioning
Monday Diamond Tap I/II Monday Diamond Tap I/II
23 September

Monday Diamond Tap I/II

23 September
5:30pm - 6:15pm 45 minutes Tap
23 September

Monday Diamond Contemporary

23 September
6:15pm - 7:00pm 45 minutes Contemporary
Monday Sparkle Starz/ Diamond Acro Preliminary-Level 2 Monday Sparkle Starz/ Diamond Acro Preliminary-Level 2
23 September

Monday Sparkle Starz/ Diamond Acro Preliminary-Level 2

23 September
7:00pm - 8:00pm 60 minutes Acrobatic Arts
Monday Diamond Ballet Monday Diamond Ballet
23 September

Monday Diamond Ballet

23 September
7:00pm - 8:00pm 60 minutes Ballet
Monday Diamond Tap III/IV Monday Diamond Tap III/IV
23 September

Monday Diamond Tap III/IV

23 September
8:00pm - 8:45pm 45 minutes Tap
Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro
24 September

Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro

24 September
10:30am - 11:00am 30 minutes Tap, Acrobatic Arts
Tuesday Shooting/Sparkle Starz Ballet Tuesday Shooting/Sparkle Starz Ballet
24 September

Tuesday Shooting/Sparkle Starz Ballet

24 September
10:30am - 11:15am 45 minutes Ballet
Tuesday Shooting/Sparkle Starz Jazz Tuesday Shooting/Sparkle Starz Jazz
24 September

Tuesday Shooting/Sparkle Starz Jazz

24 September
11:15am - 11:45am 30 minutes Jazz
Tuesday Shooting Starz Tap Tuesday Shooting Starz Tap
24 September

Tuesday Shooting Starz Tap

24 September
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Tap
Tuesday Shooting/Sparkle Starz Hip Hop Tuesday Shooting/Sparkle Starz Hip Hop
24 September

Tuesday Shooting/Sparkle Starz Hip Hop

24 September
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Hip Hop
Tuesday Twinkling/Little Starz Ballet Tuesday Twinkling/Little Starz Ballet
24 September

Tuesday Twinkling/Little Starz Ballet

24 September
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Ballet
Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro
24 September

Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro

24 September
5:15pm - 5:45pm 30 minutes Tap, Acrobatic Arts
Tuesday Diamond Contemporary III/IV Tuesday Diamond Contemporary III/IV
24 September

Tuesday Diamond Contemporary III/IV

24 September
5:45pm - 6:45pm 60 minutes Contemporary
Tuesday Sparkle Starz Ballet Tuesday Sparkle Starz Ballet
24 September

Tuesday Sparkle Starz Ballet

24 September
6:30pm - 7:15pm 45 minutes Ballet
Tuesday Diamond Hip Hop Tuesday Diamond Hip Hop
24 September

Tuesday Diamond Hip Hop

24 September
7:45pm - 8:30pm 45 minutes Hip Hop
Wednesday Twinkling/Little Starz Ballet Wednesday Twinkling/Little Starz Ballet
25 September

Wednesday Twinkling/Little Starz Ballet

25 September
10:00am - 10:30am 30 minutes Ballet
Wednesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro Wednesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro
25 September

Wednesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro

25 September
10:30am - 11:00am 30 minutes Tap, Acrobatic Arts
Thursday Sparkle Starz Musical Theatre/Tap Thursday Sparkle Starz Musical Theatre/Tap
26 September

Thursday Sparkle Starz Musical Theatre/Tap

26 September
4:15pm - 5:00pm 45 minutes Musical Theatre
Thursday Diamond Musical Theatre Thursday Diamond Musical Theatre
26 September

Thursday Diamond Musical Theatre

26 September
8:00pm - 8:45pm 45 minutes Musical Theatre
Monday Baby Starz/ Creative Movement Monday Baby Starz/ Creative Movement
30 September

Monday Baby Starz/ Creative Movement

30 September
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Ballet
Monday Shooting Starz Ballet Monday Shooting Starz Ballet
30 September

Monday Shooting Starz Ballet

30 September
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Ballet
Monday Strength and Conditioning Monday Strength and Conditioning
30 September

Monday Strength and Conditioning

30 September
4:45pm - 5:30pm 45 minutes Strength and Conditioning
Monday Diamond Tap I/II Monday Diamond Tap I/II
30 September

Monday Diamond Tap I/II

30 September
5:30pm - 6:15pm 45 minutes Tap
30 September

Monday Diamond Contemporary

30 September
6:15pm - 7:00pm 45 minutes Contemporary
Monday Sparkle Starz/ Diamond Acro Preliminary-Level 2 Monday Sparkle Starz/ Diamond Acro Preliminary-Level 2
30 September

Monday Sparkle Starz/ Diamond Acro Preliminary-Level 2

30 September
7:00pm - 8:00pm 60 minutes Acrobatic Arts
Monday Diamond Ballet Monday Diamond Ballet
30 September

Monday Diamond Ballet

30 September
7:00pm - 8:00pm 60 minutes Ballet
Monday Diamond Tap III/IV Monday Diamond Tap III/IV
30 September

Monday Diamond Tap III/IV

30 September
8:00pm - 8:45pm 45 minutes Tap
Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro
1 October

Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro

1 October
10:30am - 11:00am 30 minutes Tap, Acrobatic Arts
Tuesday Shooting/Sparkle Starz Ballet Tuesday Shooting/Sparkle Starz Ballet
1 October

Tuesday Shooting/Sparkle Starz Ballet

1 October
10:30am - 11:15am 45 minutes Ballet
Tuesday Shooting/Sparkle Starz Jazz Tuesday Shooting/Sparkle Starz Jazz
1 October

Tuesday Shooting/Sparkle Starz Jazz

1 October
11:15am - 11:45am 30 minutes Jazz
Tuesday Shooting Starz Tap Tuesday Shooting Starz Tap
1 October

Tuesday Shooting Starz Tap

1 October
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Tap
Tuesday Shooting/Sparkle Starz Hip Hop Tuesday Shooting/Sparkle Starz Hip Hop
1 October

Tuesday Shooting/Sparkle Starz Hip Hop

1 October
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Hip Hop
Tuesday Twinkling/Little Starz Ballet Tuesday Twinkling/Little Starz Ballet
1 October

Tuesday Twinkling/Little Starz Ballet

1 October
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Ballet
Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro
1 October

Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro

1 October
5:15pm - 5:45pm 30 minutes Tap, Acrobatic Arts
Tuesday Diamond Contemporary III/IV Tuesday Diamond Contemporary III/IV
1 October

Tuesday Diamond Contemporary III/IV

1 October
5:45pm - 6:45pm 60 minutes Contemporary
Tuesday Sparkle Starz Ballet Tuesday Sparkle Starz Ballet
1 October

Tuesday Sparkle Starz Ballet

1 October
6:30pm - 7:15pm 45 minutes Ballet
Tuesday Diamond Hip Hop Tuesday Diamond Hip Hop
1 October

Tuesday Diamond Hip Hop

1 October
7:45pm - 8:30pm 45 minutes Hip Hop
Wednesday Twinkling/Little Starz Ballet Wednesday Twinkling/Little Starz Ballet
2 October

Wednesday Twinkling/Little Starz Ballet

2 October
10:00am - 10:30am 30 minutes Ballet
Wednesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro Wednesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro
2 October

Wednesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro

2 October
10:30am - 11:00am 30 minutes Tap, Acrobatic Arts
Thursday Sparkle Starz Musical Theatre/Tap Thursday Sparkle Starz Musical Theatre/Tap
3 October

Thursday Sparkle Starz Musical Theatre/Tap

3 October
4:15pm - 5:00pm 45 minutes Musical Theatre
Thursday Diamond Musical Theatre Thursday Diamond Musical Theatre
3 October

Thursday Diamond Musical Theatre

3 October
8:00pm - 8:45pm 45 minutes Musical Theatre
Monday Baby Starz/ Creative Movement Monday Baby Starz/ Creative Movement
7 October

Monday Baby Starz/ Creative Movement

7 October
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Ballet
Monday Shooting Starz Ballet Monday Shooting Starz Ballet
7 October

Monday Shooting Starz Ballet

7 October
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Ballet
Monday Strength and Conditioning Monday Strength and Conditioning
7 October

Monday Strength and Conditioning

7 October
4:45pm - 5:30pm 45 minutes Strength and Conditioning
Monday Diamond Tap I/II Monday Diamond Tap I/II
7 October

Monday Diamond Tap I/II

7 October
5:30pm - 6:15pm 45 minutes Tap
7 October

Monday Diamond Contemporary

7 October
6:15pm - 7:00pm 45 minutes Contemporary
Monday Sparkle Starz/ Diamond Acro Preliminary-Level 2 Monday Sparkle Starz/ Diamond Acro Preliminary-Level 2
7 October

Monday Sparkle Starz/ Diamond Acro Preliminary-Level 2

7 October
7:00pm - 8:00pm 60 minutes Acrobatic Arts
Monday Diamond Ballet Monday Diamond Ballet
7 October

Monday Diamond Ballet

7 October
7:00pm - 8:00pm 60 minutes Ballet
Monday Diamond Tap III/IV Monday Diamond Tap III/IV
7 October

Monday Diamond Tap III/IV

7 October
8:00pm - 8:45pm 45 minutes Tap
Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro
8 October

Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro

8 October
10:30am - 11:00am 30 minutes Tap, Acrobatic Arts
Tuesday Shooting/Sparkle Starz Ballet Tuesday Shooting/Sparkle Starz Ballet
8 October

Tuesday Shooting/Sparkle Starz Ballet

8 October
10:30am - 11:15am 45 minutes Ballet
Tuesday Shooting/Sparkle Starz Jazz Tuesday Shooting/Sparkle Starz Jazz
8 October

Tuesday Shooting/Sparkle Starz Jazz

8 October
11:15am - 11:45am 30 minutes Jazz
Tuesday Shooting Starz Tap Tuesday Shooting Starz Tap
8 October

Tuesday Shooting Starz Tap

8 October
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Tap
Tuesday Shooting/Sparkle Starz Hip Hop Tuesday Shooting/Sparkle Starz Hip Hop
8 October

Tuesday Shooting/Sparkle Starz Hip Hop

8 October
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Hip Hop
Tuesday Twinkling/Little Starz Ballet Tuesday Twinkling/Little Starz Ballet
8 October

Tuesday Twinkling/Little Starz Ballet

8 October
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Ballet
Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro
8 October

Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro

8 October
5:15pm - 5:45pm 30 minutes Tap, Acrobatic Arts
Tuesday Diamond Contemporary III/IV Tuesday Diamond Contemporary III/IV
8 October

Tuesday Diamond Contemporary III/IV

8 October
5:45pm - 6:45pm 60 minutes Contemporary
Tuesday Sparkle Starz Ballet Tuesday Sparkle Starz Ballet
8 October

Tuesday Sparkle Starz Ballet

8 October
6:30pm - 7:15pm 45 minutes Ballet
Tuesday Diamond Hip Hop Tuesday Diamond Hip Hop
8 October

Tuesday Diamond Hip Hop

8 October
7:45pm - 8:30pm 45 minutes Hip Hop
Wednesday Twinkling/Little Starz Ballet Wednesday Twinkling/Little Starz Ballet
9 October

Wednesday Twinkling/Little Starz Ballet

9 October
10:00am - 10:30am 30 minutes Ballet
Wednesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro Wednesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro
9 October

Wednesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro

9 October
10:30am - 11:00am 30 minutes Tap, Acrobatic Arts
Thursday Sparkle Starz Musical Theatre/Tap Thursday Sparkle Starz Musical Theatre/Tap
10 October

Thursday Sparkle Starz Musical Theatre/Tap

10 October
4:15pm - 5:00pm 45 minutes Musical Theatre
Thursday Diamond Musical Theatre Thursday Diamond Musical Theatre
10 October

Thursday Diamond Musical Theatre

10 October
8:00pm - 8:45pm 45 minutes Musical Theatre
Monday Baby Starz/ Creative Movement Monday Baby Starz/ Creative Movement
14 October

Monday Baby Starz/ Creative Movement

14 October
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Ballet
Monday Shooting Starz Ballet Monday Shooting Starz Ballet
14 October

Monday Shooting Starz Ballet

14 October
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Ballet
Monday Strength and Conditioning Monday Strength and Conditioning
14 October

Monday Strength and Conditioning

14 October
4:45pm - 5:30pm 45 minutes Strength and Conditioning
Monday Diamond Tap I/II Monday Diamond Tap I/II
14 October

Monday Diamond Tap I/II

14 October
5:30pm - 6:15pm 45 minutes Tap
14 October

Monday Diamond Contemporary

14 October
6:15pm - 7:00pm 45 minutes Contemporary
Monday Sparkle Starz/ Diamond Acro Preliminary-Level 2 Monday Sparkle Starz/ Diamond Acro Preliminary-Level 2
14 October

Monday Sparkle Starz/ Diamond Acro Preliminary-Level 2

14 October
7:00pm - 8:00pm 60 minutes Acrobatic Arts
Monday Diamond Ballet Monday Diamond Ballet
14 October

Monday Diamond Ballet

14 October
7:00pm - 8:00pm 60 minutes Ballet
Monday Diamond Tap III/IV Monday Diamond Tap III/IV
14 October

Monday Diamond Tap III/IV

14 October
8:00pm - 8:45pm 45 minutes Tap
Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro
15 October

Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro

15 October
10:30am - 11:00am 30 minutes Tap, Acrobatic Arts
Tuesday Shooting/Sparkle Starz Ballet Tuesday Shooting/Sparkle Starz Ballet
15 October

Tuesday Shooting/Sparkle Starz Ballet

15 October
10:30am - 11:15am 45 minutes Ballet
Tuesday Shooting/Sparkle Starz Jazz Tuesday Shooting/Sparkle Starz Jazz
15 October

Tuesday Shooting/Sparkle Starz Jazz

15 October
11:15am - 11:45am 30 minutes Jazz
Tuesday Shooting Starz Tap Tuesday Shooting Starz Tap
15 October

Tuesday Shooting Starz Tap

15 October
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Tap
Tuesday Shooting/Sparkle Starz Hip Hop Tuesday Shooting/Sparkle Starz Hip Hop
15 October

Tuesday Shooting/Sparkle Starz Hip Hop

15 October
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Hip Hop
Tuesday Twinkling/Little Starz Ballet Tuesday Twinkling/Little Starz Ballet
15 October

Tuesday Twinkling/Little Starz Ballet

15 October
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Ballet
Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro
15 October

Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro

15 October
5:15pm - 5:45pm 30 minutes Tap, Acrobatic Arts
Tuesday Diamond Contemporary III/IV Tuesday Diamond Contemporary III/IV
15 October

Tuesday Diamond Contemporary III/IV

15 October
5:45pm - 6:45pm 60 minutes Contemporary
Tuesday Sparkle Starz Ballet Tuesday Sparkle Starz Ballet
15 October

Tuesday Sparkle Starz Ballet

15 October
6:30pm - 7:15pm 45 minutes Ballet
Tuesday Diamond Hip Hop Tuesday Diamond Hip Hop
15 October

Tuesday Diamond Hip Hop

15 October
7:45pm - 8:30pm 45 minutes Hip Hop
Wednesday Twinkling/Little Starz Ballet Wednesday Twinkling/Little Starz Ballet
16 October

Wednesday Twinkling/Little Starz Ballet

16 October
10:00am - 10:30am 30 minutes Ballet
Wednesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro Wednesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro
16 October

Wednesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro

16 October
10:30am - 11:00am 30 minutes Tap, Acrobatic Arts
Thursday Sparkle Starz Musical Theatre/Tap Thursday Sparkle Starz Musical Theatre/Tap
17 October

Thursday Sparkle Starz Musical Theatre/Tap

17 October
4:15pm - 5:00pm 45 minutes Musical Theatre
Thursday Diamond Musical Theatre Thursday Diamond Musical Theatre
17 October

Thursday Diamond Musical Theatre

17 October
8:00pm - 8:45pm 45 minutes Musical Theatre
Monday Baby Starz/ Creative Movement Monday Baby Starz/ Creative Movement
21 October

Monday Baby Starz/ Creative Movement

21 October
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Ballet
Monday Shooting Starz Ballet Monday Shooting Starz Ballet
21 October

Monday Shooting Starz Ballet

21 October
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Ballet
Monday Strength and Conditioning Monday Strength and Conditioning
21 October

Monday Strength and Conditioning

21 October
4:45pm - 5:30pm 45 minutes Strength and Conditioning
Monday Diamond Tap I/II Monday Diamond Tap I/II
21 October

Monday Diamond Tap I/II

21 October
5:30pm - 6:15pm 45 minutes Tap
21 October

Monday Diamond Contemporary

21 October
6:15pm - 7:00pm 45 minutes Contemporary
Monday Sparkle Starz/ Diamond Acro Preliminary-Level 2 Monday Sparkle Starz/ Diamond Acro Preliminary-Level 2
21 October

Monday Sparkle Starz/ Diamond Acro Preliminary-Level 2

21 October
7:00pm - 8:00pm 60 minutes Acrobatic Arts
Monday Diamond Ballet Monday Diamond Ballet
21 October

Monday Diamond Ballet

21 October
7:00pm - 8:00pm 60 minutes Ballet
Monday Diamond Tap III/IV Monday Diamond Tap III/IV
21 October

Monday Diamond Tap III/IV

21 October
8:00pm - 8:45pm 45 minutes Tap
Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro
22 October

Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro

22 October
10:30am - 11:00am 30 minutes Tap, Acrobatic Arts
Tuesday Shooting/Sparkle Starz Ballet Tuesday Shooting/Sparkle Starz Ballet
22 October

Tuesday Shooting/Sparkle Starz Ballet

22 October
10:30am - 11:15am 45 minutes Ballet
Tuesday Shooting/Sparkle Starz Jazz Tuesday Shooting/Sparkle Starz Jazz
22 October

Tuesday Shooting/Sparkle Starz Jazz

22 October
11:15am - 11:45am 30 minutes Jazz
Tuesday Shooting Starz Tap Tuesday Shooting Starz Tap
22 October

Tuesday Shooting Starz Tap

22 October
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Tap
Tuesday Shooting/Sparkle Starz Hip Hop Tuesday Shooting/Sparkle Starz Hip Hop
22 October

Tuesday Shooting/Sparkle Starz Hip Hop

22 October
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Hip Hop
Tuesday Twinkling/Little Starz Ballet Tuesday Twinkling/Little Starz Ballet
22 October

Tuesday Twinkling/Little Starz Ballet

22 October
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Ballet
Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro
22 October

Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro

22 October
5:15pm - 5:45pm 30 minutes Tap, Acrobatic Arts
Tuesday Diamond Contemporary III/IV Tuesday Diamond Contemporary III/IV
22 October

Tuesday Diamond Contemporary III/IV

22 October
5:45pm - 6:45pm 60 minutes Contemporary
Tuesday Sparkle Starz Ballet Tuesday Sparkle Starz Ballet
22 October

Tuesday Sparkle Starz Ballet

22 October
6:30pm - 7:15pm 45 minutes Ballet
Tuesday Diamond Hip Hop Tuesday Diamond Hip Hop
22 October

Tuesday Diamond Hip Hop

22 October
7:45pm - 8:30pm 45 minutes Hip Hop
Wednesday Twinkling/Little Starz Ballet Wednesday Twinkling/Little Starz Ballet
23 October

Wednesday Twinkling/Little Starz Ballet

23 October
10:00am - 10:30am 30 minutes Ballet
Wednesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro Wednesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro
23 October

Wednesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro

23 October
10:30am - 11:00am 30 minutes Tap, Acrobatic Arts
Thursday Sparkle Starz Musical Theatre/Tap Thursday Sparkle Starz Musical Theatre/Tap
24 October

Thursday Sparkle Starz Musical Theatre/Tap

24 October
4:15pm - 5:00pm 45 minutes Musical Theatre
Thursday Diamond Musical Theatre Thursday Diamond Musical Theatre
24 October

Thursday Diamond Musical Theatre

24 October
8:00pm - 8:45pm 45 minutes Musical Theatre
Monday Baby Starz/ Creative Movement Monday Baby Starz/ Creative Movement
28 October

Monday Baby Starz/ Creative Movement

28 October
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Ballet
Monday Shooting Starz Ballet Monday Shooting Starz Ballet
28 October

Monday Shooting Starz Ballet

28 October
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Ballet
Monday Strength and Conditioning Monday Strength and Conditioning
28 October

Monday Strength and Conditioning

28 October
4:45pm - 5:30pm 45 minutes Strength and Conditioning
Monday Diamond Tap I/II Monday Diamond Tap I/II
28 October

Monday Diamond Tap I/II

28 October
5:30pm - 6:15pm 45 minutes Tap
28 October

Monday Diamond Contemporary

28 October
6:15pm - 7:00pm 45 minutes Contemporary
Monday Sparkle Starz/ Diamond Acro Preliminary-Level 2 Monday Sparkle Starz/ Diamond Acro Preliminary-Level 2
28 October

Monday Sparkle Starz/ Diamond Acro Preliminary-Level 2

28 October
7:00pm - 8:00pm 60 minutes Acrobatic Arts
Monday Diamond Ballet Monday Diamond Ballet
28 October

Monday Diamond Ballet

28 October
7:00pm - 8:00pm 60 minutes Ballet
Monday Diamond Tap III/IV Monday Diamond Tap III/IV
28 October

Monday Diamond Tap III/IV

28 October
8:00pm - 8:45pm 45 minutes Tap
Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro
29 October

Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro

29 October
10:30am - 11:00am 30 minutes Tap, Acrobatic Arts
Tuesday Shooting/Sparkle Starz Ballet Tuesday Shooting/Sparkle Starz Ballet
29 October

Tuesday Shooting/Sparkle Starz Ballet

29 October
10:30am - 11:15am 45 minutes Ballet
Tuesday Shooting/Sparkle Starz Jazz Tuesday Shooting/Sparkle Starz Jazz
29 October

Tuesday Shooting/Sparkle Starz Jazz

29 October
11:15am - 11:45am 30 minutes Jazz
Tuesday Shooting Starz Tap Tuesday Shooting Starz Tap
29 October

Tuesday Shooting Starz Tap

29 October
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Tap
Tuesday Shooting/Sparkle Starz Hip Hop Tuesday Shooting/Sparkle Starz Hip Hop
29 October

Tuesday Shooting/Sparkle Starz Hip Hop

29 October
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Hip Hop
Tuesday Twinkling/Little Starz Ballet Tuesday Twinkling/Little Starz Ballet
29 October

Tuesday Twinkling/Little Starz Ballet

29 October
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Ballet
Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro
29 October

Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro

29 October
5:15pm - 5:45pm 30 minutes Tap, Acrobatic Arts
Tuesday Diamond Contemporary III/IV Tuesday Diamond Contemporary III/IV
29 October

Tuesday Diamond Contemporary III/IV

29 October
5:45pm - 6:45pm 60 minutes Contemporary
Tuesday Sparkle Starz Ballet Tuesday Sparkle Starz Ballet
29 October

Tuesday Sparkle Starz Ballet

29 October
6:30pm - 7:15pm 45 minutes Ballet
Tuesday Diamond Hip Hop Tuesday Diamond Hip Hop
29 October

Tuesday Diamond Hip Hop

29 October
7:45pm - 8:30pm 45 minutes Hip Hop
Wednesday Twinkling/Little Starz Ballet Wednesday Twinkling/Little Starz Ballet
30 October

Wednesday Twinkling/Little Starz Ballet

30 October
10:00am - 10:30am 30 minutes Ballet
Wednesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro Wednesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro
30 October

Wednesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro

30 October
10:30am - 11:00am 30 minutes Tap, Acrobatic Arts
Thursday Sparkle Starz Musical Theatre/Tap Thursday Sparkle Starz Musical Theatre/Tap
31 October

Thursday Sparkle Starz Musical Theatre/Tap

31 October
4:15pm - 5:00pm 45 minutes Musical Theatre
Thursday Diamond Musical Theatre Thursday Diamond Musical Theatre
31 October

Thursday Diamond Musical Theatre

31 October
8:00pm - 8:45pm 45 minutes Musical Theatre
Monday Baby Starz/ Creative Movement Monday Baby Starz/ Creative Movement
4 November

Monday Baby Starz/ Creative Movement

4 November
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Ballet
Monday Shooting Starz Ballet Monday Shooting Starz Ballet
4 November

Monday Shooting Starz Ballet

4 November
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Ballet
Monday Strength and Conditioning Monday Strength and Conditioning
4 November

Monday Strength and Conditioning

4 November
4:45pm - 5:30pm 45 minutes Strength and Conditioning
Monday Diamond Tap I/II Monday Diamond Tap I/II
4 November

Monday Diamond Tap I/II

4 November
5:30pm - 6:15pm 45 minutes Tap
4 November

Monday Diamond Contemporary

4 November
6:15pm - 7:00pm 45 minutes Contemporary
Monday Sparkle Starz/ Diamond Acro Preliminary-Level 2 Monday Sparkle Starz/ Diamond Acro Preliminary-Level 2
4 November

Monday Sparkle Starz/ Diamond Acro Preliminary-Level 2

4 November
7:00pm - 8:00pm 60 minutes Acrobatic Arts
Monday Diamond Ballet Monday Diamond Ballet
4 November

Monday Diamond Ballet

4 November
7:00pm - 8:00pm 60 minutes Ballet
Monday Diamond Tap III/IV Monday Diamond Tap III/IV
4 November

Monday Diamond Tap III/IV

4 November
8:00pm - 8:45pm 45 minutes Tap
Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro
5 November

Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro

5 November
10:30am - 11:00am 30 minutes Tap, Acrobatic Arts
Tuesday Shooting/Sparkle Starz Ballet Tuesday Shooting/Sparkle Starz Ballet
5 November

Tuesday Shooting/Sparkle Starz Ballet

5 November
10:30am - 11:15am 45 minutes Ballet
Tuesday Shooting/Sparkle Starz Jazz Tuesday Shooting/Sparkle Starz Jazz
5 November

Tuesday Shooting/Sparkle Starz Jazz

5 November
11:15am - 11:45am 30 minutes Jazz
Tuesday Shooting Starz Tap Tuesday Shooting Starz Tap
5 November

Tuesday Shooting Starz Tap

5 November
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Tap
Tuesday Shooting/Sparkle Starz Hip Hop Tuesday Shooting/Sparkle Starz Hip Hop
5 November

Tuesday Shooting/Sparkle Starz Hip Hop

5 November
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Hip Hop
Tuesday Twinkling/Little Starz Ballet Tuesday Twinkling/Little Starz Ballet
5 November

Tuesday Twinkling/Little Starz Ballet

5 November
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Ballet
Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro
5 November

Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro

5 November
5:15pm - 5:45pm 30 minutes Tap, Acrobatic Arts
Tuesday Diamond Contemporary III/IV Tuesday Diamond Contemporary III/IV
5 November

Tuesday Diamond Contemporary III/IV

5 November
5:45pm - 6:45pm 60 minutes Contemporary
Tuesday Sparkle Starz Ballet Tuesday Sparkle Starz Ballet
5 November

Tuesday Sparkle Starz Ballet

5 November
6:30pm - 7:15pm 45 minutes Ballet
Tuesday Diamond Hip Hop Tuesday Diamond Hip Hop
5 November

Tuesday Diamond Hip Hop

5 November
7:45pm - 8:30pm 45 minutes Hip Hop
Wednesday Twinkling/Little Starz Ballet Wednesday Twinkling/Little Starz Ballet
6 November

Wednesday Twinkling/Little Starz Ballet

6 November
10:00am - 10:30am 30 minutes Ballet
Wednesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro Wednesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro
6 November

Wednesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro

6 November
10:30am - 11:00am 30 minutes Tap, Acrobatic Arts
Thursday Sparkle Starz Musical Theatre/Tap Thursday Sparkle Starz Musical Theatre/Tap
7 November

Thursday Sparkle Starz Musical Theatre/Tap

7 November
4:15pm - 5:00pm 45 minutes Musical Theatre
Thursday Diamond Musical Theatre Thursday Diamond Musical Theatre
7 November

Thursday Diamond Musical Theatre

7 November
8:00pm - 8:45pm 45 minutes Musical Theatre
Monday Baby Starz/ Creative Movement Monday Baby Starz/ Creative Movement
11 November

Monday Baby Starz/ Creative Movement

11 November
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Ballet
Monday Shooting Starz Ballet Monday Shooting Starz Ballet
11 November

Monday Shooting Starz Ballet

11 November
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Ballet
Monday Strength and Conditioning Monday Strength and Conditioning
11 November

Monday Strength and Conditioning

11 November
4:45pm - 5:30pm 45 minutes Strength and Conditioning
Monday Diamond Tap I/II Monday Diamond Tap I/II
11 November

Monday Diamond Tap I/II

11 November
5:30pm - 6:15pm 45 minutes Tap
11 November

Monday Diamond Contemporary

11 November
6:15pm - 7:00pm 45 minutes Contemporary
Monday Sparkle Starz/ Diamond Acro Preliminary-Level 2 Monday Sparkle Starz/ Diamond Acro Preliminary-Level 2
11 November

Monday Sparkle Starz/ Diamond Acro Preliminary-Level 2

11 November
7:00pm - 8:00pm 60 minutes Acrobatic Arts
Monday Diamond Ballet Monday Diamond Ballet
11 November

Monday Diamond Ballet

11 November
7:00pm - 8:00pm 60 minutes Ballet
Monday Diamond Tap III/IV Monday Diamond Tap III/IV
11 November

Monday Diamond Tap III/IV

11 November
8:00pm - 8:45pm 45 minutes Tap
Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro
12 November

Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro

12 November
10:30am - 11:00am 30 minutes Tap, Acrobatic Arts
Tuesday Shooting/Sparkle Starz Ballet Tuesday Shooting/Sparkle Starz Ballet
12 November

Tuesday Shooting/Sparkle Starz Ballet

12 November
10:30am - 11:15am 45 minutes Ballet
Tuesday Shooting/Sparkle Starz Jazz Tuesday Shooting/Sparkle Starz Jazz
12 November

Tuesday Shooting/Sparkle Starz Jazz

12 November
11:15am - 11:45am 30 minutes Jazz
Tuesday Shooting Starz Tap Tuesday Shooting Starz Tap
12 November

Tuesday Shooting Starz Tap

12 November
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Tap
Tuesday Shooting/Sparkle Starz Hip Hop Tuesday Shooting/Sparkle Starz Hip Hop
12 November

Tuesday Shooting/Sparkle Starz Hip Hop

12 November
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Hip Hop
Tuesday Twinkling/Little Starz Ballet Tuesday Twinkling/Little Starz Ballet
12 November

Tuesday Twinkling/Little Starz Ballet

12 November
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Ballet
Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro
12 November

Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro

12 November
5:15pm - 5:45pm 30 minutes Tap, Acrobatic Arts
Tuesday Diamond Contemporary III/IV Tuesday Diamond Contemporary III/IV
12 November

Tuesday Diamond Contemporary III/IV

12 November
5:45pm - 6:45pm 60 minutes Contemporary
Tuesday Sparkle Starz Ballet Tuesday Sparkle Starz Ballet
12 November

Tuesday Sparkle Starz Ballet

12 November
6:30pm - 7:15pm 45 minutes Ballet
Tuesday Diamond Hip Hop Tuesday Diamond Hip Hop
12 November

Tuesday Diamond Hip Hop

12 November
7:45pm - 8:30pm 45 minutes Hip Hop
Wednesday Twinkling/Little Starz Ballet Wednesday Twinkling/Little Starz Ballet
13 November

Wednesday Twinkling/Little Starz Ballet

13 November
10:00am - 10:30am 30 minutes Ballet
Wednesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro Wednesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro
13 November

Wednesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro

13 November
10:30am - 11:00am 30 minutes Tap, Acrobatic Arts
Thursday Sparkle Starz Musical Theatre/Tap Thursday Sparkle Starz Musical Theatre/Tap
14 November

Thursday Sparkle Starz Musical Theatre/Tap

14 November
4:15pm - 5:00pm 45 minutes Musical Theatre
Thursday Diamond Musical Theatre Thursday Diamond Musical Theatre
14 November

Thursday Diamond Musical Theatre

14 November
8:00pm - 8:45pm 45 minutes Musical Theatre
Monday Baby Starz/ Creative Movement Monday Baby Starz/ Creative Movement
18 November

Monday Baby Starz/ Creative Movement

18 November
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Ballet
Monday Shooting Starz Ballet Monday Shooting Starz Ballet
18 November

Monday Shooting Starz Ballet

18 November
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Ballet
Monday Strength and Conditioning Monday Strength and Conditioning
18 November

Monday Strength and Conditioning

18 November
4:45pm - 5:30pm 45 minutes Strength and Conditioning
Monday Diamond Tap I/II Monday Diamond Tap I/II
18 November

Monday Diamond Tap I/II

18 November
5:30pm - 6:15pm 45 minutes Tap
18 November

Monday Diamond Contemporary

18 November
6:15pm - 7:00pm 45 minutes Contemporary
Monday Sparkle Starz/ Diamond Acro Preliminary-Level 2 Monday Sparkle Starz/ Diamond Acro Preliminary-Level 2
18 November

Monday Sparkle Starz/ Diamond Acro Preliminary-Level 2

18 November
7:00pm - 8:00pm 60 minutes Acrobatic Arts
Monday Diamond Ballet Monday Diamond Ballet
18 November

Monday Diamond Ballet

18 November
7:00pm - 8:00pm 60 minutes Ballet
Monday Diamond Tap III/IV Monday Diamond Tap III/IV
18 November

Monday Diamond Tap III/IV

18 November
8:00pm - 8:45pm 45 minutes Tap
Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro
19 November

Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro

19 November
10:30am - 11:00am 30 minutes Tap, Acrobatic Arts
Tuesday Shooting/Sparkle Starz Ballet Tuesday Shooting/Sparkle Starz Ballet
19 November

Tuesday Shooting/Sparkle Starz Ballet

19 November
10:30am - 11:15am 45 minutes Ballet
Tuesday Shooting/Sparkle Starz Jazz Tuesday Shooting/Sparkle Starz Jazz
19 November

Tuesday Shooting/Sparkle Starz Jazz

19 November
11:15am - 11:45am 30 minutes Jazz
Tuesday Shooting Starz Tap Tuesday Shooting Starz Tap
19 November

Tuesday Shooting Starz Tap

19 November
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Tap
Tuesday Shooting/Sparkle Starz Hip Hop Tuesday Shooting/Sparkle Starz Hip Hop
19 November

Tuesday Shooting/Sparkle Starz Hip Hop

19 November
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Hip Hop
Tuesday Twinkling/Little Starz Ballet Tuesday Twinkling/Little Starz Ballet
19 November

Tuesday Twinkling/Little Starz Ballet

19 November
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Ballet
Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro
19 November

Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro

19 November
5:15pm - 5:45pm 30 minutes Tap, Acrobatic Arts
Tuesday Diamond Contemporary III/IV Tuesday Diamond Contemporary III/IV
19 November

Tuesday Diamond Contemporary III/IV

19 November
5:45pm - 6:45pm 60 minutes Contemporary
Tuesday Sparkle Starz Ballet Tuesday Sparkle Starz Ballet
19 November

Tuesday Sparkle Starz Ballet

19 November
6:30pm - 7:15pm 45 minutes Ballet
Tuesday Diamond Hip Hop Tuesday Diamond Hip Hop
19 November

Tuesday Diamond Hip Hop

19 November
7:45pm - 8:30pm 45 minutes Hip Hop
Wednesday Twinkling/Little Starz Ballet Wednesday Twinkling/Little Starz Ballet
20 November

Wednesday Twinkling/Little Starz Ballet

20 November
10:00am - 10:30am 30 minutes Ballet
Wednesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro Wednesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro
20 November

Wednesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro

20 November
10:30am - 11:00am 30 minutes Tap, Acrobatic Arts
Thursday Sparkle Starz Musical Theatre/Tap Thursday Sparkle Starz Musical Theatre/Tap
21 November

Thursday Sparkle Starz Musical Theatre/Tap

21 November
4:15pm - 5:00pm 45 minutes Musical Theatre
Thursday Diamond Musical Theatre Thursday Diamond Musical Theatre
21 November

Thursday Diamond Musical Theatre

21 November
8:00pm - 8:45pm 45 minutes Musical Theatre
Monday Baby Starz/ Creative Movement Monday Baby Starz/ Creative Movement
25 November

Monday Baby Starz/ Creative Movement

25 November
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Ballet
Monday Shooting Starz Ballet Monday Shooting Starz Ballet
25 November

Monday Shooting Starz Ballet

25 November
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Ballet
Monday Strength and Conditioning Monday Strength and Conditioning
25 November

Monday Strength and Conditioning

25 November
4:45pm - 5:30pm 45 minutes Strength and Conditioning
Monday Diamond Tap I/II Monday Diamond Tap I/II
25 November

Monday Diamond Tap I/II

25 November
5:30pm - 6:15pm 45 minutes Tap
25 November

Monday Diamond Contemporary

25 November
6:15pm - 7:00pm 45 minutes Contemporary
Monday Sparkle Starz/ Diamond Acro Preliminary-Level 2 Monday Sparkle Starz/ Diamond Acro Preliminary-Level 2
25 November

Monday Sparkle Starz/ Diamond Acro Preliminary-Level 2

25 November
7:00pm - 8:00pm 60 minutes Acrobatic Arts
Monday Diamond Ballet Monday Diamond Ballet
25 November

Monday Diamond Ballet

25 November
7:00pm - 8:00pm 60 minutes Ballet
Monday Diamond Tap III/IV Monday Diamond Tap III/IV
25 November

Monday Diamond Tap III/IV

25 November
8:00pm - 8:45pm 45 minutes Tap
Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro
26 November

Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro

26 November
10:30am - 11:00am 30 minutes Tap, Acrobatic Arts
Tuesday Shooting/Sparkle Starz Ballet Tuesday Shooting/Sparkle Starz Ballet
26 November

Tuesday Shooting/Sparkle Starz Ballet

26 November
10:30am - 11:15am 45 minutes Ballet
Tuesday Shooting/Sparkle Starz Jazz Tuesday Shooting/Sparkle Starz Jazz
26 November

Tuesday Shooting/Sparkle Starz Jazz

26 November
11:15am - 11:45am 30 minutes Jazz
Tuesday Shooting Starz Tap Tuesday Shooting Starz Tap
26 November

Tuesday Shooting Starz Tap

26 November
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Tap
Tuesday Shooting/Sparkle Starz Hip Hop Tuesday Shooting/Sparkle Starz Hip Hop
26 November

Tuesday Shooting/Sparkle Starz Hip Hop

26 November
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Hip Hop
Tuesday Twinkling/Little Starz Ballet Tuesday Twinkling/Little Starz Ballet
26 November

Tuesday Twinkling/Little Starz Ballet

26 November
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Ballet
Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro
26 November

Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro

26 November
5:15pm - 5:45pm 30 minutes Tap, Acrobatic Arts
Tuesday Diamond Contemporary III/IV Tuesday Diamond Contemporary III/IV
26 November

Tuesday Diamond Contemporary III/IV

26 November
5:45pm - 6:45pm 60 minutes Contemporary
Tuesday Sparkle Starz Ballet Tuesday Sparkle Starz Ballet
26 November

Tuesday Sparkle Starz Ballet

26 November
6:30pm - 7:15pm 45 minutes Ballet
Tuesday Diamond Hip Hop Tuesday Diamond Hip Hop
26 November

Tuesday Diamond Hip Hop

26 November
7:45pm - 8:30pm 45 minutes Hip Hop
Wednesday Twinkling/Little Starz Ballet Wednesday Twinkling/Little Starz Ballet
27 November

Wednesday Twinkling/Little Starz Ballet

27 November
10:00am - 10:30am 30 minutes Ballet
Wednesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro Wednesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro
27 November

Wednesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro

27 November
10:30am - 11:00am 30 minutes Tap, Acrobatic Arts
Thursday Sparkle Starz Musical Theatre/Tap Thursday Sparkle Starz Musical Theatre/Tap
28 November

Thursday Sparkle Starz Musical Theatre/Tap

28 November
4:15pm - 5:00pm 45 minutes Musical Theatre
Thursday Diamond Musical Theatre Thursday Diamond Musical Theatre
28 November

Thursday Diamond Musical Theatre

28 November
8:00pm - 8:45pm 45 minutes Musical Theatre
Monday Baby Starz/ Creative Movement Monday Baby Starz/ Creative Movement
2 December

Monday Baby Starz/ Creative Movement

2 December
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Ballet
Monday Shooting Starz Ballet Monday Shooting Starz Ballet
2 December

Monday Shooting Starz Ballet

2 December
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Ballet
Monday Strength and Conditioning Monday Strength and Conditioning
2 December

Monday Strength and Conditioning

2 December
4:45pm - 5:30pm 45 minutes Strength and Conditioning
Monday Diamond Tap I/II Monday Diamond Tap I/II
2 December

Monday Diamond Tap I/II

2 December
5:30pm - 6:15pm 45 minutes Tap
2 December

Monday Diamond Contemporary

2 December
6:15pm - 7:00pm 45 minutes Contemporary
Monday Sparkle Starz/ Diamond Acro Preliminary-Level 2 Monday Sparkle Starz/ Diamond Acro Preliminary-Level 2
2 December

Monday Sparkle Starz/ Diamond Acro Preliminary-Level 2

2 December
7:00pm - 8:00pm 60 minutes Acrobatic Arts
Monday Diamond Ballet Monday Diamond Ballet
2 December

Monday Diamond Ballet

2 December
7:00pm - 8:00pm 60 minutes Ballet
Monday Diamond Tap III/IV Monday Diamond Tap III/IV
2 December

Monday Diamond Tap III/IV

2 December
8:00pm - 8:45pm 45 minutes Tap
Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro
3 December

Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro

3 December
10:30am - 11:00am 30 minutes Tap, Acrobatic Arts
Tuesday Shooting/Sparkle Starz Ballet Tuesday Shooting/Sparkle Starz Ballet
3 December

Tuesday Shooting/Sparkle Starz Ballet

3 December
10:30am - 11:15am 45 minutes Ballet
Tuesday Shooting/Sparkle Starz Jazz Tuesday Shooting/Sparkle Starz Jazz
3 December

Tuesday Shooting/Sparkle Starz Jazz

3 December
11:15am - 11:45am 30 minutes Jazz
Tuesday Shooting Starz Tap Tuesday Shooting Starz Tap
3 December

Tuesday Shooting Starz Tap

3 December
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Tap
Tuesday Shooting/Sparkle Starz Hip Hop Tuesday Shooting/Sparkle Starz Hip Hop
3 December

Tuesday Shooting/Sparkle Starz Hip Hop

3 December
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Hip Hop
Tuesday Twinkling/Little Starz Ballet Tuesday Twinkling/Little Starz Ballet
3 December

Tuesday Twinkling/Little Starz Ballet

3 December
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Ballet
Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro
3 December

Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro

3 December
5:15pm - 5:45pm 30 minutes Tap, Acrobatic Arts
Tuesday Diamond Contemporary III/IV Tuesday Diamond Contemporary III/IV
3 December

Tuesday Diamond Contemporary III/IV

3 December
5:45pm - 6:45pm 60 minutes Contemporary
Tuesday Sparkle Starz Ballet Tuesday Sparkle Starz Ballet
3 December

Tuesday Sparkle Starz Ballet

3 December
6:30pm - 7:15pm 45 minutes Ballet
Tuesday Diamond Hip Hop Tuesday Diamond Hip Hop
3 December

Tuesday Diamond Hip Hop

3 December
7:45pm - 8:30pm 45 minutes Hip Hop
Wednesday Twinkling/Little Starz Ballet Wednesday Twinkling/Little Starz Ballet
4 December

Wednesday Twinkling/Little Starz Ballet

4 December
10:00am - 10:30am 30 minutes Ballet
Wednesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro Wednesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro
4 December

Wednesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro

4 December
10:30am - 11:00am 30 minutes Tap, Acrobatic Arts
Thursday Sparkle Starz Musical Theatre/Tap Thursday Sparkle Starz Musical Theatre/Tap
5 December

Thursday Sparkle Starz Musical Theatre/Tap

5 December
4:15pm - 5:00pm 45 minutes Musical Theatre
Thursday Diamond Musical Theatre Thursday Diamond Musical Theatre
5 December

Thursday Diamond Musical Theatre

5 December
8:00pm - 8:45pm 45 minutes Musical Theatre
Monday Baby Starz/ Creative Movement Monday Baby Starz/ Creative Movement
9 December

Monday Baby Starz/ Creative Movement

9 December
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Ballet
Monday Shooting Starz Ballet Monday Shooting Starz Ballet
9 December

Monday Shooting Starz Ballet

9 December
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Ballet
Monday Strength and Conditioning Monday Strength and Conditioning
9 December

Monday Strength and Conditioning

9 December
4:45pm - 5:30pm 45 minutes Strength and Conditioning
Monday Diamond Tap I/II Monday Diamond Tap I/II
9 December

Monday Diamond Tap I/II

9 December
5:30pm - 6:15pm 45 minutes Tap
9 December

Monday Diamond Contemporary

9 December
6:15pm - 7:00pm 45 minutes Contemporary
Monday Sparkle Starz/ Diamond Acro Preliminary-Level 2 Monday Sparkle Starz/ Diamond Acro Preliminary-Level 2
9 December

Monday Sparkle Starz/ Diamond Acro Preliminary-Level 2

9 December
7:00pm - 8:00pm 60 minutes Acrobatic Arts
Monday Diamond Ballet Monday Diamond Ballet
9 December

Monday Diamond Ballet

9 December
7:00pm - 8:00pm 60 minutes Ballet
Monday Diamond Tap III/IV Monday Diamond Tap III/IV
9 December

Monday Diamond Tap III/IV

9 December
8:00pm - 8:45pm 45 minutes Tap
Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro
10 December

Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro

10 December
10:30am - 11:00am 30 minutes Tap, Acrobatic Arts
Tuesday Shooting/Sparkle Starz Ballet Tuesday Shooting/Sparkle Starz Ballet
10 December

Tuesday Shooting/Sparkle Starz Ballet

10 December
10:30am - 11:15am 45 minutes Ballet
Tuesday Shooting/Sparkle Starz Jazz Tuesday Shooting/Sparkle Starz Jazz
10 December

Tuesday Shooting/Sparkle Starz Jazz

10 December
11:15am - 11:45am 30 minutes Jazz
Tuesday Shooting Starz Tap Tuesday Shooting Starz Tap
10 December

Tuesday Shooting Starz Tap

10 December
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Tap
Tuesday Shooting/Sparkle Starz Hip Hop Tuesday Shooting/Sparkle Starz Hip Hop
10 December

Tuesday Shooting/Sparkle Starz Hip Hop

10 December
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Hip Hop
Tuesday Twinkling/Little Starz Ballet Tuesday Twinkling/Little Starz Ballet
10 December

Tuesday Twinkling/Little Starz Ballet

10 December
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Ballet
Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro
10 December

Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro

10 December
5:15pm - 5:45pm 30 minutes Tap, Acrobatic Arts
Tuesday Diamond Contemporary III/IV Tuesday Diamond Contemporary III/IV
10 December

Tuesday Diamond Contemporary III/IV

10 December
5:45pm - 6:45pm 60 minutes Contemporary
Tuesday Sparkle Starz Ballet Tuesday Sparkle Starz Ballet
10 December

Tuesday Sparkle Starz Ballet

10 December
6:30pm - 7:15pm 45 minutes Ballet
Tuesday Diamond Hip Hop Tuesday Diamond Hip Hop
10 December

Tuesday Diamond Hip Hop

10 December
7:45pm - 8:30pm 45 minutes Hip Hop
Wednesday Twinkling/Little Starz Ballet Wednesday Twinkling/Little Starz Ballet
11 December

Wednesday Twinkling/Little Starz Ballet

11 December
10:00am - 10:30am 30 minutes Ballet
Wednesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro Wednesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro
11 December

Wednesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro

11 December
10:30am - 11:00am 30 minutes Tap, Acrobatic Arts
Thursday Sparkle Starz Musical Theatre/Tap Thursday Sparkle Starz Musical Theatre/Tap
12 December

Thursday Sparkle Starz Musical Theatre/Tap

12 December
4:15pm - 5:00pm 45 minutes Musical Theatre
Thursday Diamond Musical Theatre Thursday Diamond Musical Theatre
12 December

Thursday Diamond Musical Theatre

12 December
8:00pm - 8:45pm 45 minutes Musical Theatre
Monday Baby Starz/ Creative Movement Monday Baby Starz/ Creative Movement
16 December

Monday Baby Starz/ Creative Movement

16 December
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Ballet
Monday Shooting Starz Ballet Monday Shooting Starz Ballet
16 December

Monday Shooting Starz Ballet

16 December
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Ballet
Monday Strength and Conditioning Monday Strength and Conditioning
16 December

Monday Strength and Conditioning

16 December
4:45pm - 5:30pm 45 minutes Strength and Conditioning
Monday Diamond Tap I/II Monday Diamond Tap I/II
16 December

Monday Diamond Tap I/II

16 December
5:30pm - 6:15pm 45 minutes Tap
16 December

Monday Diamond Contemporary

16 December
6:15pm - 7:00pm 45 minutes Contemporary
Monday Sparkle Starz/ Diamond Acro Preliminary-Level 2 Monday Sparkle Starz/ Diamond Acro Preliminary-Level 2
16 December

Monday Sparkle Starz/ Diamond Acro Preliminary-Level 2

16 December
7:00pm - 8:00pm 60 minutes Acrobatic Arts
Monday Diamond Ballet Monday Diamond Ballet
16 December

Monday Diamond Ballet

16 December
7:00pm - 8:00pm 60 minutes Ballet
Monday Diamond Tap III/IV Monday Diamond Tap III/IV
16 December

Monday Diamond Tap III/IV

16 December
8:00pm - 8:45pm 45 minutes Tap
Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro
17 December

Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro

17 December
10:30am - 11:00am 30 minutes Tap, Acrobatic Arts
Tuesday Shooting/Sparkle Starz Ballet Tuesday Shooting/Sparkle Starz Ballet
17 December

Tuesday Shooting/Sparkle Starz Ballet

17 December
10:30am - 11:15am 45 minutes Ballet
Tuesday Shooting/Sparkle Starz Jazz Tuesday Shooting/Sparkle Starz Jazz
17 December

Tuesday Shooting/Sparkle Starz Jazz

17 December
11:15am - 11:45am 30 minutes Jazz
Tuesday Shooting Starz Tap Tuesday Shooting Starz Tap
17 December

Tuesday Shooting Starz Tap

17 December
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Tap
Tuesday Shooting/Sparkle Starz Hip Hop Tuesday Shooting/Sparkle Starz Hip Hop
17 December

Tuesday Shooting/Sparkle Starz Hip Hop

17 December
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Hip Hop
Tuesday Twinkling/Little Starz Ballet Tuesday Twinkling/Little Starz Ballet
17 December

Tuesday Twinkling/Little Starz Ballet

17 December
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Ballet
Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro
17 December

Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro

17 December
5:15pm - 5:45pm 30 minutes Tap, Acrobatic Arts
Tuesday Diamond Contemporary III/IV Tuesday Diamond Contemporary III/IV
17 December

Tuesday Diamond Contemporary III/IV

17 December
5:45pm - 6:45pm 60 minutes Contemporary
Tuesday Sparkle Starz Ballet Tuesday Sparkle Starz Ballet
17 December

Tuesday Sparkle Starz Ballet

17 December
6:30pm - 7:15pm 45 minutes Ballet
Tuesday Diamond Hip Hop Tuesday Diamond Hip Hop
17 December

Tuesday Diamond Hip Hop

17 December
7:45pm - 8:30pm 45 minutes Hip Hop
Wednesday Twinkling/Little Starz Ballet Wednesday Twinkling/Little Starz Ballet
18 December

Wednesday Twinkling/Little Starz Ballet

18 December
10:00am - 10:30am 30 minutes Ballet
Wednesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro Wednesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro
18 December

Wednesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro

18 December
10:30am - 11:00am 30 minutes Tap, Acrobatic Arts
Thursday Sparkle Starz Musical Theatre/Tap Thursday Sparkle Starz Musical Theatre/Tap
19 December

Thursday Sparkle Starz Musical Theatre/Tap

19 December
4:15pm - 5:00pm 45 minutes Musical Theatre
Thursday Diamond Musical Theatre Thursday Diamond Musical Theatre
19 December

Thursday Diamond Musical Theatre

19 December
8:00pm - 8:45pm 45 minutes Musical Theatre
Monday Baby Starz/ Creative Movement Monday Baby Starz/ Creative Movement
23 December

Monday Baby Starz/ Creative Movement

23 December
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Ballet
Monday Shooting Starz Ballet Monday Shooting Starz Ballet
23 December

Monday Shooting Starz Ballet

23 December
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Ballet
Monday Strength and Conditioning Monday Strength and Conditioning
23 December

Monday Strength and Conditioning

23 December
4:45pm - 5:30pm 45 minutes Strength and Conditioning
Monday Diamond Tap I/II Monday Diamond Tap I/II
23 December

Monday Diamond Tap I/II

23 December
5:30pm - 6:15pm 45 minutes Tap
23 December

Monday Diamond Contemporary

23 December
6:15pm - 7:00pm 45 minutes Contemporary
Monday Sparkle Starz/ Diamond Acro Preliminary-Level 2 Monday Sparkle Starz/ Diamond Acro Preliminary-Level 2
23 December

Monday Sparkle Starz/ Diamond Acro Preliminary-Level 2

23 December
7:00pm - 8:00pm 60 minutes Acrobatic Arts
Monday Diamond Ballet Monday Diamond Ballet
23 December

Monday Diamond Ballet

23 December
7:00pm - 8:00pm 60 minutes Ballet
Monday Diamond Tap III/IV Monday Diamond Tap III/IV
23 December

Monday Diamond Tap III/IV

23 December
8:00pm - 8:45pm 45 minutes Tap
Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro
24 December

Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro

24 December
10:30am - 11:00am 30 minutes Tap, Acrobatic Arts
Tuesday Shooting/Sparkle Starz Ballet Tuesday Shooting/Sparkle Starz Ballet
24 December

Tuesday Shooting/Sparkle Starz Ballet

24 December
10:30am - 11:15am 45 minutes Ballet
Tuesday Shooting/Sparkle Starz Jazz Tuesday Shooting/Sparkle Starz Jazz
24 December

Tuesday Shooting/Sparkle Starz Jazz

24 December
11:15am - 11:45am 30 minutes Jazz
Tuesday Shooting Starz Tap Tuesday Shooting Starz Tap
24 December

Tuesday Shooting Starz Tap

24 December
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Tap
Tuesday Shooting/Sparkle Starz Hip Hop Tuesday Shooting/Sparkle Starz Hip Hop
24 December

Tuesday Shooting/Sparkle Starz Hip Hop

24 December
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Hip Hop
Tuesday Twinkling/Little Starz Ballet Tuesday Twinkling/Little Starz Ballet
24 December

Tuesday Twinkling/Little Starz Ballet

24 December
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Ballet
Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro
24 December

Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro

24 December
5:15pm - 5:45pm 30 minutes Tap, Acrobatic Arts
Tuesday Diamond Contemporary III/IV Tuesday Diamond Contemporary III/IV
24 December

Tuesday Diamond Contemporary III/IV

24 December
5:45pm - 6:45pm 60 minutes Contemporary
Tuesday Sparkle Starz Ballet Tuesday Sparkle Starz Ballet
24 December

Tuesday Sparkle Starz Ballet

24 December
6:30pm - 7:15pm 45 minutes Ballet
Tuesday Diamond Hip Hop Tuesday Diamond Hip Hop
24 December

Tuesday Diamond Hip Hop

24 December
7:45pm - 8:30pm 45 minutes Hip Hop
Wednesday Twinkling/Little Starz Ballet Wednesday Twinkling/Little Starz Ballet
25 December

Wednesday Twinkling/Little Starz Ballet

25 December
10:00am - 10:30am 30 minutes Ballet
Wednesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro Wednesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro
25 December

Wednesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro

25 December
10:30am - 11:00am 30 minutes Tap, Acrobatic Arts
Thursday Sparkle Starz Musical Theatre/Tap Thursday Sparkle Starz Musical Theatre/Tap
26 December

Thursday Sparkle Starz Musical Theatre/Tap

26 December
4:15pm - 5:00pm 45 minutes Musical Theatre
Thursday Diamond Musical Theatre Thursday Diamond Musical Theatre
26 December

Thursday Diamond Musical Theatre

26 December
8:00pm - 8:45pm 45 minutes Musical Theatre
Monday Baby Starz/ Creative Movement Monday Baby Starz/ Creative Movement
30 December

Monday Baby Starz/ Creative Movement

30 December
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Ballet
Monday Shooting Starz Ballet Monday Shooting Starz Ballet
30 December

Monday Shooting Starz Ballet

30 December
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Ballet
Monday Strength and Conditioning Monday Strength and Conditioning
30 December

Monday Strength and Conditioning

30 December
4:45pm - 5:30pm 45 minutes Strength and Conditioning
Monday Diamond Tap I/II Monday Diamond Tap I/II
30 December

Monday Diamond Tap I/II

30 December
5:30pm - 6:15pm 45 minutes Tap
30 December

Monday Diamond Contemporary

30 December
6:15pm - 7:00pm 45 minutes Contemporary
Monday Sparkle Starz/ Diamond Acro Preliminary-Level 2 Monday Sparkle Starz/ Diamond Acro Preliminary-Level 2
30 December

Monday Sparkle Starz/ Diamond Acro Preliminary-Level 2

30 December
7:00pm - 8:00pm 60 minutes Acrobatic Arts
Monday Diamond Ballet Monday Diamond Ballet
30 December

Monday Diamond Ballet

30 December
7:00pm - 8:00pm 60 minutes Ballet
Monday Diamond Tap III/IV Monday Diamond Tap III/IV
30 December

Monday Diamond Tap III/IV

30 December
8:00pm - 8:45pm 45 minutes Tap
Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro
31 December

Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro

31 December
10:30am - 11:00am 30 minutes Tap, Acrobatic Arts
Tuesday Shooting/Sparkle Starz Ballet Tuesday Shooting/Sparkle Starz Ballet
31 December

Tuesday Shooting/Sparkle Starz Ballet

31 December
10:30am - 11:15am 45 minutes Ballet
Tuesday Shooting/Sparkle Starz Jazz Tuesday Shooting/Sparkle Starz Jazz
31 December

Tuesday Shooting/Sparkle Starz Jazz

31 December
11:15am - 11:45am 30 minutes Jazz
Tuesday Shooting Starz Tap Tuesday Shooting Starz Tap
31 December

Tuesday Shooting Starz Tap

31 December
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Tap
Tuesday Shooting/Sparkle Starz Hip Hop Tuesday Shooting/Sparkle Starz Hip Hop
31 December

Tuesday Shooting/Sparkle Starz Hip Hop

31 December
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Hip Hop
Tuesday Twinkling/Little Starz Ballet Tuesday Twinkling/Little Starz Ballet
31 December

Tuesday Twinkling/Little Starz Ballet

31 December
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Ballet
Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro
31 December

Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro

31 December
5:15pm - 5:45pm 30 minutes Tap, Acrobatic Arts
Tuesday Diamond Contemporary III/IV Tuesday Diamond Contemporary III/IV
31 December

Tuesday Diamond Contemporary III/IV

31 December
5:45pm - 6:45pm 60 minutes Contemporary
Tuesday Sparkle Starz Ballet Tuesday Sparkle Starz Ballet
31 December

Tuesday Sparkle Starz Ballet

31 December
6:30pm - 7:15pm 45 minutes Ballet
Tuesday Diamond Hip Hop Tuesday Diamond Hip Hop
31 December

Tuesday Diamond Hip Hop

31 December
7:45pm - 8:30pm 45 minutes Hip Hop
Wednesday Twinkling/Little Starz Ballet Wednesday Twinkling/Little Starz Ballet
1 January

Wednesday Twinkling/Little Starz Ballet

1 January
10:00am - 10:30am 30 minutes Ballet
Wednesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro Wednesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro
1 January

Wednesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro

1 January
10:30am - 11:00am 30 minutes Tap, Acrobatic Arts
Thursday Sparkle Starz Musical Theatre/Tap Thursday Sparkle Starz Musical Theatre/Tap
2 January

Thursday Sparkle Starz Musical Theatre/Tap

2 January
4:15pm - 5:00pm 45 minutes Musical Theatre
Thursday Diamond Musical Theatre Thursday Diamond Musical Theatre
2 January

Thursday Diamond Musical Theatre

2 January
8:00pm - 8:45pm 45 minutes Musical Theatre
Monday Baby Starz/ Creative Movement Monday Baby Starz/ Creative Movement
6 January

Monday Baby Starz/ Creative Movement

6 January
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Ballet
Monday Shooting Starz Ballet Monday Shooting Starz Ballet
6 January

Monday Shooting Starz Ballet

6 January
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Ballet
Monday Strength and Conditioning Monday Strength and Conditioning
6 January

Monday Strength and Conditioning

6 January
4:45pm - 5:30pm 45 minutes Strength and Conditioning
Monday Diamond Tap I/II Monday Diamond Tap I/II
6 January

Monday Diamond Tap I/II

6 January
5:30pm - 6:15pm 45 minutes Tap
6 January

Monday Diamond Contemporary

6 January
6:15pm - 7:00pm 45 minutes Contemporary
Monday Sparkle Starz/ Diamond Acro Preliminary-Level 2 Monday Sparkle Starz/ Diamond Acro Preliminary-Level 2
6 January

Monday Sparkle Starz/ Diamond Acro Preliminary-Level 2

6 January
7:00pm - 8:00pm 60 minutes Acrobatic Arts
Monday Diamond Ballet Monday Diamond Ballet
6 January

Monday Diamond Ballet

6 January
7:00pm - 8:00pm 60 minutes Ballet
Monday Diamond Tap III/IV Monday Diamond Tap III/IV
6 January

Monday Diamond Tap III/IV

6 January
8:00pm - 8:45pm 45 minutes Tap
Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro
7 January

Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro

7 January
10:30am - 11:00am 30 minutes Tap, Acrobatic Arts
Tuesday Shooting/Sparkle Starz Ballet Tuesday Shooting/Sparkle Starz Ballet
7 January

Tuesday Shooting/Sparkle Starz Ballet

7 January
10:30am - 11:15am 45 minutes Ballet
Tuesday Shooting/Sparkle Starz Jazz Tuesday Shooting/Sparkle Starz Jazz
7 January

Tuesday Shooting/Sparkle Starz Jazz

7 January
11:15am - 11:45am 30 minutes Jazz
Tuesday Shooting Starz Tap Tuesday Shooting Starz Tap
7 January

Tuesday Shooting Starz Tap

7 January
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Tap
Tuesday Shooting/Sparkle Starz Hip Hop Tuesday Shooting/Sparkle Starz Hip Hop
7 January

Tuesday Shooting/Sparkle Starz Hip Hop

7 January
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Hip Hop
Tuesday Twinkling/Little Starz Ballet Tuesday Twinkling/Little Starz Ballet
7 January

Tuesday Twinkling/Little Starz Ballet

7 January
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Ballet
Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro
7 January

Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro

7 January
5:15pm - 5:45pm 30 minutes Tap, Acrobatic Arts
Tuesday Diamond Contemporary III/IV Tuesday Diamond Contemporary III/IV
7 January

Tuesday Diamond Contemporary III/IV

7 January
5:45pm - 6:45pm 60 minutes Contemporary
Tuesday Sparkle Starz Ballet Tuesday Sparkle Starz Ballet
7 January

Tuesday Sparkle Starz Ballet

7 January
6:30pm - 7:15pm 45 minutes Ballet
Tuesday Diamond Hip Hop Tuesday Diamond Hip Hop
7 January

Tuesday Diamond Hip Hop

7 January
7:45pm - 8:30pm 45 minutes Hip Hop
Wednesday Twinkling/Little Starz Ballet Wednesday Twinkling/Little Starz Ballet
8 January

Wednesday Twinkling/Little Starz Ballet

8 January
10:00am - 10:30am 30 minutes Ballet
Wednesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro Wednesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro
8 January

Wednesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro

8 January
10:30am - 11:00am 30 minutes Tap, Acrobatic Arts
Thursday Sparkle Starz Musical Theatre/Tap Thursday Sparkle Starz Musical Theatre/Tap
9 January

Thursday Sparkle Starz Musical Theatre/Tap

9 January
4:15pm - 5:00pm 45 minutes Musical Theatre
Thursday Diamond Musical Theatre Thursday Diamond Musical Theatre
9 January

Thursday Diamond Musical Theatre

9 January
8:00pm - 8:45pm 45 minutes Musical Theatre
Monday Baby Starz/ Creative Movement Monday Baby Starz/ Creative Movement
13 January

Monday Baby Starz/ Creative Movement

13 January
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Ballet
Monday Shooting Starz Ballet Monday Shooting Starz Ballet
13 January

Monday Shooting Starz Ballet

13 January
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Ballet
Monday Strength and Conditioning Monday Strength and Conditioning
13 January

Monday Strength and Conditioning

13 January
4:45pm - 5:30pm 45 minutes Strength and Conditioning
Monday Diamond Tap I/II Monday Diamond Tap I/II
13 January

Monday Diamond Tap I/II

13 January
5:30pm - 6:15pm 45 minutes Tap
13 January

Monday Diamond Contemporary

13 January
6:15pm - 7:00pm 45 minutes Contemporary
Monday Sparkle Starz/ Diamond Acro Preliminary-Level 2 Monday Sparkle Starz/ Diamond Acro Preliminary-Level 2
13 January

Monday Sparkle Starz/ Diamond Acro Preliminary-Level 2

13 January
7:00pm - 8:00pm 60 minutes Acrobatic Arts
Monday Diamond Ballet Monday Diamond Ballet
13 January

Monday Diamond Ballet

13 January
7:00pm - 8:00pm 60 minutes Ballet
Monday Diamond Tap III/IV Monday Diamond Tap III/IV
13 January

Monday Diamond Tap III/IV

13 January
8:00pm - 8:45pm 45 minutes Tap
Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro
14 January

Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro

14 January
10:30am - 11:00am 30 minutes Tap, Acrobatic Arts
Tuesday Shooting/Sparkle Starz Ballet Tuesday Shooting/Sparkle Starz Ballet
14 January

Tuesday Shooting/Sparkle Starz Ballet

14 January
10:30am - 11:15am 45 minutes Ballet
Tuesday Shooting/Sparkle Starz Jazz Tuesday Shooting/Sparkle Starz Jazz
14 January

Tuesday Shooting/Sparkle Starz Jazz

14 January
11:15am - 11:45am 30 minutes Jazz
Tuesday Shooting Starz Tap Tuesday Shooting Starz Tap
14 January

Tuesday Shooting Starz Tap

14 January
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Tap
Tuesday Shooting/Sparkle Starz Hip Hop Tuesday Shooting/Sparkle Starz Hip Hop
14 January

Tuesday Shooting/Sparkle Starz Hip Hop

14 January
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Hip Hop
Tuesday Twinkling/Little Starz Ballet Tuesday Twinkling/Little Starz Ballet
14 January

Tuesday Twinkling/Little Starz Ballet

14 January
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Ballet
Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro
14 January

Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro

14 January
5:15pm - 5:45pm 30 minutes Tap, Acrobatic Arts
Tuesday Diamond Contemporary III/IV Tuesday Diamond Contemporary III/IV
14 January

Tuesday Diamond Contemporary III/IV

14 January
5:45pm - 6:45pm 60 minutes Contemporary
Tuesday Sparkle Starz Ballet Tuesday Sparkle Starz Ballet
14 January

Tuesday Sparkle Starz Ballet

14 January
6:30pm - 7:15pm 45 minutes Ballet
Tuesday Diamond Hip Hop Tuesday Diamond Hip Hop
14 January

Tuesday Diamond Hip Hop

14 January
7:45pm - 8:30pm 45 minutes Hip Hop
Wednesday Twinkling/Little Starz Ballet Wednesday Twinkling/Little Starz Ballet
15 January

Wednesday Twinkling/Little Starz Ballet

15 January
10:00am - 10:30am 30 minutes Ballet
Wednesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro Wednesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro
15 January

Wednesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro

15 January
10:30am - 11:00am 30 minutes Tap, Acrobatic Arts
Thursday Sparkle Starz Musical Theatre/Tap Thursday Sparkle Starz Musical Theatre/Tap
16 January

Thursday Sparkle Starz Musical Theatre/Tap

16 January
4:15pm - 5:00pm 45 minutes Musical Theatre
Thursday Diamond Musical Theatre Thursday Diamond Musical Theatre
16 January

Thursday Diamond Musical Theatre

16 January
8:00pm - 8:45pm 45 minutes Musical Theatre
Monday Baby Starz/ Creative Movement Monday Baby Starz/ Creative Movement
20 January

Monday Baby Starz/ Creative Movement

20 January
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Ballet
Monday Shooting Starz Ballet Monday Shooting Starz Ballet
20 January

Monday Shooting Starz Ballet

20 January
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Ballet
Monday Strength and Conditioning Monday Strength and Conditioning
20 January

Monday Strength and Conditioning

20 January
4:45pm - 5:30pm 45 minutes Strength and Conditioning
Monday Diamond Tap I/II Monday Diamond Tap I/II
20 January

Monday Diamond Tap I/II

20 January
5:30pm - 6:15pm 45 minutes Tap
20 January

Monday Diamond Contemporary

20 January
6:15pm - 7:00pm 45 minutes Contemporary
Monday Sparkle Starz/ Diamond Acro Preliminary-Level 2 Monday Sparkle Starz/ Diamond Acro Preliminary-Level 2
20 January

Monday Sparkle Starz/ Diamond Acro Preliminary-Level 2

20 January
7:00pm - 8:00pm 60 minutes Acrobatic Arts
Monday Diamond Ballet Monday Diamond Ballet
20 January

Monday Diamond Ballet

20 January
7:00pm - 8:00pm 60 minutes Ballet
Monday Diamond Tap III/IV Monday Diamond Tap III/IV
20 January

Monday Diamond Tap III/IV

20 January
8:00pm - 8:45pm 45 minutes Tap
Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro
21 January

Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro

21 January
10:30am - 11:00am 30 minutes Tap, Acrobatic Arts
Tuesday Shooting/Sparkle Starz Ballet Tuesday Shooting/Sparkle Starz Ballet
21 January

Tuesday Shooting/Sparkle Starz Ballet

21 January
10:30am - 11:15am 45 minutes Ballet
Tuesday Shooting/Sparkle Starz Jazz Tuesday Shooting/Sparkle Starz Jazz
21 January

Tuesday Shooting/Sparkle Starz Jazz

21 January
11:15am - 11:45am 30 minutes Jazz
Tuesday Shooting Starz Tap Tuesday Shooting Starz Tap
21 January

Tuesday Shooting Starz Tap

21 January
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Tap
Tuesday Shooting/Sparkle Starz Hip Hop Tuesday Shooting/Sparkle Starz Hip Hop
21 January

Tuesday Shooting/Sparkle Starz Hip Hop

21 January
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Hip Hop
Tuesday Twinkling/Little Starz Ballet Tuesday Twinkling/Little Starz Ballet
21 January

Tuesday Twinkling/Little Starz Ballet

21 January
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Ballet
Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro
21 January

Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro

21 January
5:15pm - 5:45pm 30 minutes Tap, Acrobatic Arts
Tuesday Diamond Contemporary III/IV Tuesday Diamond Contemporary III/IV
21 January

Tuesday Diamond Contemporary III/IV

21 January
5:45pm - 6:45pm 60 minutes Contemporary
Tuesday Sparkle Starz Ballet Tuesday Sparkle Starz Ballet
21 January

Tuesday Sparkle Starz Ballet

21 January
6:30pm - 7:15pm 45 minutes Ballet
Tuesday Diamond Hip Hop Tuesday Diamond Hip Hop
21 January

Tuesday Diamond Hip Hop

21 January
7:45pm - 8:30pm 45 minutes Hip Hop
Wednesday Twinkling/Little Starz Ballet Wednesday Twinkling/Little Starz Ballet
22 January

Wednesday Twinkling/Little Starz Ballet

22 January
10:00am - 10:30am 30 minutes Ballet
Wednesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro Wednesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro
22 January

Wednesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro

22 January
10:30am - 11:00am 30 minutes Tap, Acrobatic Arts
Thursday Sparkle Starz Musical Theatre/Tap Thursday Sparkle Starz Musical Theatre/Tap
23 January

Thursday Sparkle Starz Musical Theatre/Tap

23 January
4:15pm - 5:00pm 45 minutes Musical Theatre
Thursday Diamond Musical Theatre Thursday Diamond Musical Theatre
23 January

Thursday Diamond Musical Theatre

23 January
8:00pm - 8:45pm 45 minutes Musical Theatre
Monday Baby Starz/ Creative Movement Monday Baby Starz/ Creative Movement
27 January

Monday Baby Starz/ Creative Movement

27 January
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Ballet
Monday Shooting Starz Ballet Monday Shooting Starz Ballet
27 January

Monday Shooting Starz Ballet

27 January
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Ballet
Monday Strength and Conditioning Monday Strength and Conditioning
27 January

Monday Strength and Conditioning

27 January
4:45pm - 5:30pm 45 minutes Strength and Conditioning
Monday Diamond Tap I/II Monday Diamond Tap I/II
27 January

Monday Diamond Tap I/II

27 January
5:30pm - 6:15pm 45 minutes Tap
27 January

Monday Diamond Contemporary

27 January
6:15pm - 7:00pm 45 minutes Contemporary
Monday Sparkle Starz/ Diamond Acro Preliminary-Level 2 Monday Sparkle Starz/ Diamond Acro Preliminary-Level 2
27 January

Monday Sparkle Starz/ Diamond Acro Preliminary-Level 2

27 January
7:00pm - 8:00pm 60 minutes Acrobatic Arts
Monday Diamond Ballet Monday Diamond Ballet
27 January

Monday Diamond Ballet

27 January
7:00pm - 8:00pm 60 minutes Ballet
Monday Diamond Tap III/IV Monday Diamond Tap III/IV
27 January

Monday Diamond Tap III/IV

27 January
8:00pm - 8:45pm 45 minutes Tap
Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro
28 January

Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro

28 January
10:30am - 11:00am 30 minutes Tap, Acrobatic Arts
Tuesday Shooting/Sparkle Starz Ballet Tuesday Shooting/Sparkle Starz Ballet
28 January

Tuesday Shooting/Sparkle Starz Ballet

28 January
10:30am - 11:15am 45 minutes Ballet
Tuesday Shooting/Sparkle Starz Jazz Tuesday Shooting/Sparkle Starz Jazz
28 January

Tuesday Shooting/Sparkle Starz Jazz

28 January
11:15am - 11:45am 30 minutes Jazz
Tuesday Shooting Starz Tap Tuesday Shooting Starz Tap
28 January

Tuesday Shooting Starz Tap

28 January
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Tap
Tuesday Shooting/Sparkle Starz Hip Hop Tuesday Shooting/Sparkle Starz Hip Hop
28 January

Tuesday Shooting/Sparkle Starz Hip Hop

28 January
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Hip Hop
Tuesday Twinkling/Little Starz Ballet Tuesday Twinkling/Little Starz Ballet
28 January

Tuesday Twinkling/Little Starz Ballet

28 January
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Ballet
Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro
28 January

Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro

28 January
5:15pm - 5:45pm 30 minutes Tap, Acrobatic Arts
Tuesday Diamond Contemporary III/IV Tuesday Diamond Contemporary III/IV
28 January

Tuesday Diamond Contemporary III/IV

28 January
5:45pm - 6:45pm 60 minutes Contemporary
Tuesday Sparkle Starz Ballet Tuesday Sparkle Starz Ballet
28 January

Tuesday Sparkle Starz Ballet

28 January
6:30pm - 7:15pm 45 minutes Ballet
Tuesday Diamond Hip Hop Tuesday Diamond Hip Hop
28 January

Tuesday Diamond Hip Hop

28 January
7:45pm - 8:30pm 45 minutes Hip Hop
Wednesday Twinkling/Little Starz Ballet Wednesday Twinkling/Little Starz Ballet
29 January

Wednesday Twinkling/Little Starz Ballet

29 January
10:00am - 10:30am 30 minutes Ballet
Wednesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro Wednesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro
29 January

Wednesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro

29 January
10:30am - 11:00am 30 minutes Tap, Acrobatic Arts
Thursday Sparkle Starz Musical Theatre/Tap Thursday Sparkle Starz Musical Theatre/Tap
30 January

Thursday Sparkle Starz Musical Theatre/Tap

30 January
4:15pm - 5:00pm 45 minutes Musical Theatre
Thursday Diamond Musical Theatre Thursday Diamond Musical Theatre
30 January

Thursday Diamond Musical Theatre

30 January
8:00pm - 8:45pm 45 minutes Musical Theatre
Monday Baby Starz/ Creative Movement Monday Baby Starz/ Creative Movement
3 February

Monday Baby Starz/ Creative Movement

3 February
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Ballet
Monday Shooting Starz Ballet Monday Shooting Starz Ballet
3 February

Monday Shooting Starz Ballet

3 February
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Ballet
Monday Strength and Conditioning Monday Strength and Conditioning
3 February

Monday Strength and Conditioning

3 February
4:45pm - 5:30pm 45 minutes Strength and Conditioning
Monday Diamond Tap I/II Monday Diamond Tap I/II
3 February

Monday Diamond Tap I/II

3 February
5:30pm - 6:15pm 45 minutes Tap
3 February

Monday Diamond Contemporary

3 February
6:15pm - 7:00pm 45 minutes Contemporary
Monday Sparkle Starz/ Diamond Acro Preliminary-Level 2 Monday Sparkle Starz/ Diamond Acro Preliminary-Level 2
3 February

Monday Sparkle Starz/ Diamond Acro Preliminary-Level 2

3 February
7:00pm - 8:00pm 60 minutes Acrobatic Arts
Monday Diamond Ballet Monday Diamond Ballet
3 February

Monday Diamond Ballet

3 February
7:00pm - 8:00pm 60 minutes Ballet
Monday Diamond Tap III/IV Monday Diamond Tap III/IV
3 February

Monday Diamond Tap III/IV

3 February
8:00pm - 8:45pm 45 minutes Tap
Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro
4 February

Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro

4 February
10:30am - 11:00am 30 minutes Tap, Acrobatic Arts
Tuesday Shooting/Sparkle Starz Ballet Tuesday Shooting/Sparkle Starz Ballet
4 February

Tuesday Shooting/Sparkle Starz Ballet

4 February
10:30am - 11:15am 45 minutes Ballet
Tuesday Shooting/Sparkle Starz Jazz Tuesday Shooting/Sparkle Starz Jazz
4 February

Tuesday Shooting/Sparkle Starz Jazz

4 February
11:15am - 11:45am 30 minutes Jazz
Tuesday Shooting Starz Tap Tuesday Shooting Starz Tap
4 February

Tuesday Shooting Starz Tap

4 February
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Tap
Tuesday Shooting/Sparkle Starz Hip Hop Tuesday Shooting/Sparkle Starz Hip Hop
4 February

Tuesday Shooting/Sparkle Starz Hip Hop

4 February
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Hip Hop
Tuesday Twinkling/Little Starz Ballet Tuesday Twinkling/Little Starz Ballet
4 February

Tuesday Twinkling/Little Starz Ballet

4 February
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Ballet
Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro
4 February

Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro

4 February
5:15pm - 5:45pm 30 minutes Tap, Acrobatic Arts
Tuesday Diamond Contemporary III/IV Tuesday Diamond Contemporary III/IV
4 February

Tuesday Diamond Contemporary III/IV

4 February
5:45pm - 6:45pm 60 minutes Contemporary
Tuesday Sparkle Starz Ballet Tuesday Sparkle Starz Ballet
4 February

Tuesday Sparkle Starz Ballet

4 February
6:30pm - 7:15pm 45 minutes Ballet
Tuesday Diamond Hip Hop Tuesday Diamond Hip Hop
4 February

Tuesday Diamond Hip Hop

4 February
7:45pm - 8:30pm 45 minutes Hip Hop
Wednesday Twinkling/Little Starz Ballet Wednesday Twinkling/Little Starz Ballet
5 February

Wednesday Twinkling/Little Starz Ballet

5 February
10:00am - 10:30am 30 minutes Ballet
Wednesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro Wednesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro
5 February

Wednesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro

5 February
10:30am - 11:00am 30 minutes Tap, Acrobatic Arts
Thursday Sparkle Starz Musical Theatre/Tap Thursday Sparkle Starz Musical Theatre/Tap
6 February

Thursday Sparkle Starz Musical Theatre/Tap

6 February
4:15pm - 5:00pm 45 minutes Musical Theatre
Thursday Diamond Musical Theatre Thursday Diamond Musical Theatre
6 February

Thursday Diamond Musical Theatre

6 February
8:00pm - 8:45pm 45 minutes Musical Theatre
Monday Baby Starz/ Creative Movement Monday Baby Starz/ Creative Movement
10 February

Monday Baby Starz/ Creative Movement

10 February
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Ballet
Monday Shooting Starz Ballet Monday Shooting Starz Ballet
10 February

Monday Shooting Starz Ballet

10 February
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Ballet
Monday Strength and Conditioning Monday Strength and Conditioning
10 February

Monday Strength and Conditioning

10 February
4:45pm - 5:30pm 45 minutes Strength and Conditioning
Monday Diamond Tap I/II Monday Diamond Tap I/II
10 February

Monday Diamond Tap I/II

10 February
5:30pm - 6:15pm 45 minutes Tap
10 February

Monday Diamond Contemporary

10 February
6:15pm - 7:00pm 45 minutes Contemporary
Monday Sparkle Starz/ Diamond Acro Preliminary-Level 2 Monday Sparkle Starz/ Diamond Acro Preliminary-Level 2
10 February

Monday Sparkle Starz/ Diamond Acro Preliminary-Level 2

10 February
7:00pm - 8:00pm 60 minutes Acrobatic Arts
Monday Diamond Ballet Monday Diamond Ballet
10 February

Monday Diamond Ballet

10 February
7:00pm - 8:00pm 60 minutes Ballet
Monday Diamond Tap III/IV Monday Diamond Tap III/IV
10 February

Monday Diamond Tap III/IV

10 February
8:00pm - 8:45pm 45 minutes Tap
Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro
11 February

Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro

11 February
10:30am - 11:00am 30 minutes Tap, Acrobatic Arts
Tuesday Shooting/Sparkle Starz Ballet Tuesday Shooting/Sparkle Starz Ballet
11 February

Tuesday Shooting/Sparkle Starz Ballet

11 February
10:30am - 11:15am 45 minutes Ballet
Tuesday Shooting/Sparkle Starz Jazz Tuesday Shooting/Sparkle Starz Jazz
11 February

Tuesday Shooting/Sparkle Starz Jazz

11 February
11:15am - 11:45am 30 minutes Jazz
Tuesday Shooting Starz Tap Tuesday Shooting Starz Tap
11 February

Tuesday Shooting Starz Tap

11 February
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Tap
Tuesday Shooting/Sparkle Starz Hip Hop Tuesday Shooting/Sparkle Starz Hip Hop
11 February

Tuesday Shooting/Sparkle Starz Hip Hop

11 February
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Hip Hop
Tuesday Twinkling/Little Starz Ballet Tuesday Twinkling/Little Starz Ballet
11 February

Tuesday Twinkling/Little Starz Ballet

11 February
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Ballet
Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro
11 February

Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro

11 February
5:15pm - 5:45pm 30 minutes Tap, Acrobatic Arts
Tuesday Diamond Contemporary III/IV Tuesday Diamond Contemporary III/IV
11 February

Tuesday Diamond Contemporary III/IV

11 February
5:45pm - 6:45pm 60 minutes Contemporary
Tuesday Sparkle Starz Ballet Tuesday Sparkle Starz Ballet
11 February

Tuesday Sparkle Starz Ballet

11 February
6:30pm - 7:15pm 45 minutes Ballet
Tuesday Diamond Hip Hop Tuesday Diamond Hip Hop
11 February

Tuesday Diamond Hip Hop

11 February
7:45pm - 8:30pm 45 minutes Hip Hop
Wednesday Twinkling/Little Starz Ballet Wednesday Twinkling/Little Starz Ballet
12 February

Wednesday Twinkling/Little Starz Ballet

12 February
10:00am - 10:30am 30 minutes Ballet
Wednesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro Wednesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro
12 February

Wednesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro

12 February
10:30am - 11:00am 30 minutes Tap, Acrobatic Arts
Thursday Sparkle Starz Musical Theatre/Tap Thursday Sparkle Starz Musical Theatre/Tap
13 February

Thursday Sparkle Starz Musical Theatre/Tap

13 February
4:15pm - 5:00pm 45 minutes Musical Theatre
Thursday Diamond Musical Theatre Thursday Diamond Musical Theatre
13 February

Thursday Diamond Musical Theatre

13 February
8:00pm - 8:45pm 45 minutes Musical Theatre
Monday Baby Starz/ Creative Movement Monday Baby Starz/ Creative Movement
17 February

Monday Baby Starz/ Creative Movement

17 February
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Ballet
Monday Shooting Starz Ballet Monday Shooting Starz Ballet
17 February

Monday Shooting Starz Ballet

17 February
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Ballet
Monday Strength and Conditioning Monday Strength and Conditioning
17 February

Monday Strength and Conditioning

17 February
4:45pm - 5:30pm 45 minutes Strength and Conditioning
Monday Diamond Tap I/II Monday Diamond Tap I/II
17 February

Monday Diamond Tap I/II

17 February
5:30pm - 6:15pm 45 minutes Tap
17 February

Monday Diamond Contemporary

17 February
6:15pm - 7:00pm 45 minutes Contemporary
Monday Sparkle Starz/ Diamond Acro Preliminary-Level 2 Monday Sparkle Starz/ Diamond Acro Preliminary-Level 2
17 February

Monday Sparkle Starz/ Diamond Acro Preliminary-Level 2

17 February
7:00pm - 8:00pm 60 minutes Acrobatic Arts
Monday Diamond Ballet Monday Diamond Ballet
17 February

Monday Diamond Ballet

17 February
7:00pm - 8:00pm 60 minutes Ballet
Monday Diamond Tap III/IV Monday Diamond Tap III/IV
17 February

Monday Diamond Tap III/IV

17 February
8:00pm - 8:45pm 45 minutes Tap
Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro
18 February

Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro

18 February
10:30am - 11:00am 30 minutes Tap, Acrobatic Arts
Tuesday Shooting/Sparkle Starz Ballet Tuesday Shooting/Sparkle Starz Ballet
18 February

Tuesday Shooting/Sparkle Starz Ballet

18 February
10:30am - 11:15am 45 minutes Ballet
Tuesday Shooting/Sparkle Starz Jazz Tuesday Shooting/Sparkle Starz Jazz
18 February

Tuesday Shooting/Sparkle Starz Jazz

18 February
11:15am - 11:45am 30 minutes Jazz
Tuesday Shooting Starz Tap Tuesday Shooting Starz Tap
18 February

Tuesday Shooting Starz Tap

18 February
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Tap
Tuesday Shooting/Sparkle Starz Hip Hop Tuesday Shooting/Sparkle Starz Hip Hop
18 February

Tuesday Shooting/Sparkle Starz Hip Hop

18 February
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Hip Hop
Tuesday Twinkling/Little Starz Ballet Tuesday Twinkling/Little Starz Ballet
18 February

Tuesday Twinkling/Little Starz Ballet

18 February
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Ballet
Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro
18 February

Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro

18 February
5:15pm - 5:45pm 30 minutes Tap, Acrobatic Arts
Tuesday Diamond Contemporary III/IV Tuesday Diamond Contemporary III/IV
18 February

Tuesday Diamond Contemporary III/IV

18 February
5:45pm - 6:45pm 60 minutes Contemporary
Tuesday Sparkle Starz Ballet Tuesday Sparkle Starz Ballet
18 February

Tuesday Sparkle Starz Ballet

18 February
6:30pm - 7:15pm 45 minutes Ballet
Tuesday Diamond Hip Hop Tuesday Diamond Hip Hop
18 February

Tuesday Diamond Hip Hop

18 February
7:45pm - 8:30pm 45 minutes Hip Hop
Wednesday Twinkling/Little Starz Ballet Wednesday Twinkling/Little Starz Ballet
19 February

Wednesday Twinkling/Little Starz Ballet

19 February
10:00am - 10:30am 30 minutes Ballet
Wednesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro Wednesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro
19 February

Wednesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro

19 February
10:30am - 11:00am 30 minutes Tap, Acrobatic Arts
Thursday Sparkle Starz Musical Theatre/Tap Thursday Sparkle Starz Musical Theatre/Tap
20 February

Thursday Sparkle Starz Musical Theatre/Tap

20 February
4:15pm - 5:00pm 45 minutes Musical Theatre
Thursday Diamond Musical Theatre Thursday Diamond Musical Theatre
20 February

Thursday Diamond Musical Theatre

20 February
8:00pm - 8:45pm 45 minutes Musical Theatre
Monday Baby Starz/ Creative Movement Monday Baby Starz/ Creative Movement
24 February

Monday Baby Starz/ Creative Movement

24 February
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Ballet
Monday Shooting Starz Ballet Monday Shooting Starz Ballet
24 February

Monday Shooting Starz Ballet

24 February
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Ballet
Monday Strength and Conditioning Monday Strength and Conditioning
24 February

Monday Strength and Conditioning

24 February
4:45pm - 5:30pm 45 minutes Strength and Conditioning
Monday Diamond Tap I/II Monday Diamond Tap I/II
24 February

Monday Diamond Tap I/II

24 February
5:30pm - 6:15pm 45 minutes Tap
24 February

Monday Diamond Contemporary

24 February
6:15pm - 7:00pm 45 minutes Contemporary
Monday Sparkle Starz/ Diamond Acro Preliminary-Level 2 Monday Sparkle Starz/ Diamond Acro Preliminary-Level 2
24 February

Monday Sparkle Starz/ Diamond Acro Preliminary-Level 2

24 February
7:00pm - 8:00pm 60 minutes Acrobatic Arts
Monday Diamond Ballet Monday Diamond Ballet
24 February

Monday Diamond Ballet

24 February
7:00pm - 8:00pm 60 minutes Ballet
Monday Diamond Tap III/IV Monday Diamond Tap III/IV
24 February

Monday Diamond Tap III/IV

24 February
8:00pm - 8:45pm 45 minutes Tap
Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro
25 February

Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro

25 February
10:30am - 11:00am 30 minutes Tap, Acrobatic Arts
Tuesday Shooting/Sparkle Starz Ballet Tuesday Shooting/Sparkle Starz Ballet
25 February

Tuesday Shooting/Sparkle Starz Ballet

25 February
10:30am - 11:15am 45 minutes Ballet
Tuesday Shooting/Sparkle Starz Jazz Tuesday Shooting/Sparkle Starz Jazz
25 February

Tuesday Shooting/Sparkle Starz Jazz

25 February
11:15am - 11:45am 30 minutes Jazz
Tuesday Shooting Starz Tap Tuesday Shooting Starz Tap
25 February

Tuesday Shooting Starz Tap

25 February
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Tap
Tuesday Shooting/Sparkle Starz Hip Hop Tuesday Shooting/Sparkle Starz Hip Hop
25 February

Tuesday Shooting/Sparkle Starz Hip Hop

25 February
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Hip Hop
Tuesday Twinkling/Little Starz Ballet Tuesday Twinkling/Little Starz Ballet
25 February

Tuesday Twinkling/Little Starz Ballet

25 February
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Ballet
Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro
25 February

Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro

25 February
5:15pm - 5:45pm 30 minutes Tap, Acrobatic Arts
Tuesday Diamond Contemporary III/IV Tuesday Diamond Contemporary III/IV
25 February

Tuesday Diamond Contemporary III/IV

25 February
5:45pm - 6:45pm 60 minutes Contemporary
Tuesday Sparkle Starz Ballet Tuesday Sparkle Starz Ballet
25 February

Tuesday Sparkle Starz Ballet

25 February
6:30pm - 7:15pm 45 minutes Ballet
Tuesday Diamond Hip Hop Tuesday Diamond Hip Hop
25 February

Tuesday Diamond Hip Hop

25 February
7:45pm - 8:30pm 45 minutes Hip Hop
Wednesday Twinkling/Little Starz Ballet Wednesday Twinkling/Little Starz Ballet
26 February

Wednesday Twinkling/Little Starz Ballet

26 February
10:00am - 10:30am 30 minutes Ballet
Wednesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro Wednesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro
26 February

Wednesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro

26 February
10:30am - 11:00am 30 minutes Tap, Acrobatic Arts
Thursday Sparkle Starz Musical Theatre/Tap Thursday Sparkle Starz Musical Theatre/Tap
27 February

Thursday Sparkle Starz Musical Theatre/Tap

27 February
4:15pm - 5:00pm 45 minutes Musical Theatre
Thursday Diamond Musical Theatre Thursday Diamond Musical Theatre
27 February

Thursday Diamond Musical Theatre

27 February
8:00pm - 8:45pm 45 minutes Musical Theatre
Monday Baby Starz/ Creative Movement Monday Baby Starz/ Creative Movement
2 March

Monday Baby Starz/ Creative Movement

2 March
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Ballet
Monday Shooting Starz Ballet Monday Shooting Starz Ballet
2 March

Monday Shooting Starz Ballet

2 March
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Ballet
Monday Strength and Conditioning Monday Strength and Conditioning
2 March

Monday Strength and Conditioning

2 March
4:45pm - 5:30pm 45 minutes Strength and Conditioning
Monday Diamond Tap I/II Monday Diamond Tap I/II
2 March

Monday Diamond Tap I/II

2 March
5:30pm - 6:15pm 45 minutes Tap
2 March

Monday Diamond Contemporary

2 March
6:15pm - 7:00pm 45 minutes Contemporary
Monday Sparkle Starz/ Diamond Acro Preliminary-Level 2 Monday Sparkle Starz/ Diamond Acro Preliminary-Level 2
2 March

Monday Sparkle Starz/ Diamond Acro Preliminary-Level 2

2 March
7:00pm - 8:00pm 60 minutes Acrobatic Arts
Monday Diamond Ballet Monday Diamond Ballet
2 March

Monday Diamond Ballet

2 March
7:00pm - 8:00pm 60 minutes Ballet
Monday Diamond Tap III/IV Monday Diamond Tap III/IV
2 March

Monday Diamond Tap III/IV

2 March
8:00pm - 8:45pm 45 minutes Tap
Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro
3 March

Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro

3 March
10:30am - 11:00am 30 minutes Tap, Acrobatic Arts
Tuesday Shooting/Sparkle Starz Ballet Tuesday Shooting/Sparkle Starz Ballet
3 March

Tuesday Shooting/Sparkle Starz Ballet

3 March
10:30am - 11:15am 45 minutes Ballet
Tuesday Shooting/Sparkle Starz Jazz Tuesday Shooting/Sparkle Starz Jazz
3 March

Tuesday Shooting/Sparkle Starz Jazz

3 March
11:15am - 11:45am 30 minutes Jazz
Tuesday Shooting Starz Tap Tuesday Shooting Starz Tap
3 March

Tuesday Shooting Starz Tap

3 March
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Tap
Tuesday Shooting/Sparkle Starz Hip Hop Tuesday Shooting/Sparkle Starz Hip Hop
3 March

Tuesday Shooting/Sparkle Starz Hip Hop

3 March
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Hip Hop
Tuesday Twinkling/Little Starz Ballet Tuesday Twinkling/Little Starz Ballet
3 March

Tuesday Twinkling/Little Starz Ballet

3 March
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Ballet
Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro
3 March

Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro

3 March
5:15pm - 5:45pm 30 minutes Tap, Acrobatic Arts
Tuesday Diamond Contemporary III/IV Tuesday Diamond Contemporary III/IV
3 March

Tuesday Diamond Contemporary III/IV

3 March
5:45pm - 6:45pm 60 minutes Contemporary
Tuesday Sparkle Starz Ballet Tuesday Sparkle Starz Ballet
3 March

Tuesday Sparkle Starz Ballet

3 March
6:30pm - 7:15pm 45 minutes Ballet
Tuesday Diamond Hip Hop Tuesday Diamond Hip Hop
3 March

Tuesday Diamond Hip Hop

3 March
7:45pm - 8:30pm 45 minutes Hip Hop
Wednesday Twinkling/Little Starz Ballet Wednesday Twinkling/Little Starz Ballet
4 March

Wednesday Twinkling/Little Starz Ballet

4 March
10:00am - 10:30am 30 minutes Ballet
Wednesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro Wednesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro
4 March

Wednesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro

4 March
10:30am - 11:00am 30 minutes Tap, Acrobatic Arts
Thursday Sparkle Starz Musical Theatre/Tap Thursday Sparkle Starz Musical Theatre/Tap
5 March

Thursday Sparkle Starz Musical Theatre/Tap

5 March
4:15pm - 5:00pm 45 minutes Musical Theatre
Thursday Diamond Musical Theatre Thursday Diamond Musical Theatre
5 March

Thursday Diamond Musical Theatre

5 March
8:00pm - 8:45pm 45 minutes Musical Theatre
Monday Baby Starz/ Creative Movement Monday Baby Starz/ Creative Movement
9 March

Monday Baby Starz/ Creative Movement

9 March
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Ballet
Monday Shooting Starz Ballet Monday Shooting Starz Ballet
9 March

Monday Shooting Starz Ballet

9 March
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Ballet
Monday Strength and Conditioning Monday Strength and Conditioning
9 March

Monday Strength and Conditioning

9 March
4:45pm - 5:30pm 45 minutes Strength and Conditioning
Monday Diamond Tap I/II Monday Diamond Tap I/II
9 March

Monday Diamond Tap I/II

9 March
5:30pm - 6:15pm 45 minutes Tap
9 March

Monday Diamond Contemporary

9 March
6:15pm - 7:00pm 45 minutes Contemporary
Monday Sparkle Starz/ Diamond Acro Preliminary-Level 2 Monday Sparkle Starz/ Diamond Acro Preliminary-Level 2
9 March

Monday Sparkle Starz/ Diamond Acro Preliminary-Level 2

9 March
7:00pm - 8:00pm 60 minutes Acrobatic Arts
Monday Diamond Ballet Monday Diamond Ballet
9 March

Monday Diamond Ballet

9 March
7:00pm - 8:00pm 60 minutes Ballet
Monday Diamond Tap III/IV Monday Diamond Tap III/IV
9 March

Monday Diamond Tap III/IV

9 March
8:00pm - 8:45pm 45 minutes Tap
Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro
10 March

Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro

10 March
10:30am - 11:00am 30 minutes Tap, Acrobatic Arts
Tuesday Shooting/Sparkle Starz Ballet Tuesday Shooting/Sparkle Starz Ballet
10 March

Tuesday Shooting/Sparkle Starz Ballet

10 March
10:30am - 11:15am 45 minutes Ballet
Tuesday Shooting/Sparkle Starz Jazz Tuesday Shooting/Sparkle Starz Jazz
10 March

Tuesday Shooting/Sparkle Starz Jazz

10 March
11:15am - 11:45am 30 minutes Jazz
Tuesday Shooting Starz Tap Tuesday Shooting Starz Tap
10 March

Tuesday Shooting Starz Tap

10 March
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Tap
Tuesday Shooting/Sparkle Starz Hip Hop Tuesday Shooting/Sparkle Starz Hip Hop
10 March

Tuesday Shooting/Sparkle Starz Hip Hop

10 March
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Hip Hop
Tuesday Twinkling/Little Starz Ballet Tuesday Twinkling/Little Starz Ballet
10 March

Tuesday Twinkling/Little Starz Ballet

10 March
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Ballet
Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro
10 March

Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro

10 March
5:15pm - 5:45pm 30 minutes Tap, Acrobatic Arts
Tuesday Diamond Contemporary III/IV Tuesday Diamond Contemporary III/IV
10 March

Tuesday Diamond Contemporary III/IV

10 March
5:45pm - 6:45pm 60 minutes Contemporary
Tuesday Sparkle Starz Ballet Tuesday Sparkle Starz Ballet
10 March

Tuesday Sparkle Starz Ballet

10 March
6:30pm - 7:15pm 45 minutes Ballet
Tuesday Diamond Hip Hop Tuesday Diamond Hip Hop
10 March

Tuesday Diamond Hip Hop

10 March
7:45pm - 8:30pm 45 minutes Hip Hop
Wednesday Twinkling/Little Starz Ballet Wednesday Twinkling/Little Starz Ballet
11 March

Wednesday Twinkling/Little Starz Ballet

11 March
10:00am - 10:30am 30 minutes Ballet
Wednesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro Wednesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro
11 March

Wednesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro

11 March
10:30am - 11:00am 30 minutes Tap, Acrobatic Arts
Thursday Sparkle Starz Musical Theatre/Tap Thursday Sparkle Starz Musical Theatre/Tap
12 March

Thursday Sparkle Starz Musical Theatre/Tap

12 March
4:15pm - 5:00pm 45 minutes Musical Theatre
Thursday Diamond Musical Theatre Thursday Diamond Musical Theatre
12 March

Thursday Diamond Musical Theatre

12 March
8:00pm - 8:45pm 45 minutes Musical Theatre
Monday Baby Starz/ Creative Movement Monday Baby Starz/ Creative Movement
16 March

Monday Baby Starz/ Creative Movement

16 March
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Ballet
Monday Shooting Starz Ballet Monday Shooting Starz Ballet
16 March

Monday Shooting Starz Ballet

16 March
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Ballet
Monday Strength and Conditioning Monday Strength and Conditioning
16 March

Monday Strength and Conditioning

16 March
4:45pm - 5:30pm 45 minutes Strength and Conditioning
Monday Diamond Tap I/II Monday Diamond Tap I/II
16 March

Monday Diamond Tap I/II

16 March
5:30pm - 6:15pm 45 minutes Tap
16 March

Monday Diamond Contemporary

16 March
6:15pm - 7:00pm 45 minutes Contemporary
Monday Sparkle Starz/ Diamond Acro Preliminary-Level 2 Monday Sparkle Starz/ Diamond Acro Preliminary-Level 2
16 March

Monday Sparkle Starz/ Diamond Acro Preliminary-Level 2

16 March
7:00pm - 8:00pm 60 minutes Acrobatic Arts
Monday Diamond Ballet Monday Diamond Ballet
16 March

Monday Diamond Ballet

16 March
7:00pm - 8:00pm 60 minutes Ballet
Monday Diamond Tap III/IV Monday Diamond Tap III/IV
16 March

Monday Diamond Tap III/IV

16 March
8:00pm - 8:45pm 45 minutes Tap
Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro
17 March

Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro

17 March
10:30am - 11:00am 30 minutes Tap, Acrobatic Arts
Tuesday Shooting/Sparkle Starz Ballet Tuesday Shooting/Sparkle Starz Ballet
17 March

Tuesday Shooting/Sparkle Starz Ballet

17 March
10:30am - 11:15am 45 minutes Ballet
Tuesday Shooting/Sparkle Starz Jazz Tuesday Shooting/Sparkle Starz Jazz
17 March

Tuesday Shooting/Sparkle Starz Jazz

17 March
11:15am - 11:45am 30 minutes Jazz
Tuesday Shooting Starz Tap Tuesday Shooting Starz Tap
17 March

Tuesday Shooting Starz Tap

17 March
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Tap
Tuesday Shooting/Sparkle Starz Hip Hop Tuesday Shooting/Sparkle Starz Hip Hop
17 March

Tuesday Shooting/Sparkle Starz Hip Hop

17 March
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Hip Hop
Tuesday Twinkling/Little Starz Ballet Tuesday Twinkling/Little Starz Ballet
17 March

Tuesday Twinkling/Little Starz Ballet

17 March
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Ballet
Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro
17 March

Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro

17 March
5:15pm - 5:45pm 30 minutes Tap, Acrobatic Arts
Tuesday Diamond Contemporary III/IV Tuesday Diamond Contemporary III/IV
17 March

Tuesday Diamond Contemporary III/IV

17 March
5:45pm - 6:45pm 60 minutes Contemporary
Tuesday Sparkle Starz Ballet Tuesday Sparkle Starz Ballet
17 March

Tuesday Sparkle Starz Ballet

17 March
6:30pm - 7:15pm 45 minutes Ballet
Tuesday Diamond Hip Hop Tuesday Diamond Hip Hop
17 March

Tuesday Diamond Hip Hop

17 March
7:45pm - 8:30pm 45 minutes Hip Hop
Wednesday Twinkling/Little Starz Ballet Wednesday Twinkling/Little Starz Ballet
18 March

Wednesday Twinkling/Little Starz Ballet

18 March
10:00am - 10:30am 30 minutes Ballet
Wednesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro Wednesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro
18 March

Wednesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro

18 March
10:30am - 11:00am 30 minutes Tap, Acrobatic Arts
Thursday Sparkle Starz Musical Theatre/Tap Thursday Sparkle Starz Musical Theatre/Tap
19 March

Thursday Sparkle Starz Musical Theatre/Tap

19 March
4:15pm - 5:00pm 45 minutes Musical Theatre
Thursday Diamond Musical Theatre Thursday Diamond Musical Theatre
19 March

Thursday Diamond Musical Theatre

19 March
8:00pm - 8:45pm 45 minutes Musical Theatre
Monday Baby Starz/ Creative Movement Monday Baby Starz/ Creative Movement
23 March

Monday Baby Starz/ Creative Movement

23 March
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Ballet
Monday Shooting Starz Ballet Monday Shooting Starz Ballet
23 March

Monday Shooting Starz Ballet

23 March
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Ballet
Monday Strength and Conditioning Monday Strength and Conditioning
23 March

Monday Strength and Conditioning

23 March
4:45pm - 5:30pm 45 minutes Strength and Conditioning
Monday Diamond Tap I/II Monday Diamond Tap I/II
23 March

Monday Diamond Tap I/II

23 March
5:30pm - 6:15pm 45 minutes Tap
23 March

Monday Diamond Contemporary

23 March
6:15pm - 7:00pm 45 minutes Contemporary
Monday Sparkle Starz/ Diamond Acro Preliminary-Level 2 Monday Sparkle Starz/ Diamond Acro Preliminary-Level 2
23 March

Monday Sparkle Starz/ Diamond Acro Preliminary-Level 2

23 March
7:00pm - 8:00pm 60 minutes Acrobatic Arts
Monday Diamond Ballet Monday Diamond Ballet
23 March

Monday Diamond Ballet

23 March
7:00pm - 8:00pm 60 minutes Ballet
Monday Diamond Tap III/IV Monday Diamond Tap III/IV
23 March

Monday Diamond Tap III/IV

23 March
8:00pm - 8:45pm 45 minutes Tap
Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro
24 March

Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro

24 March
10:30am - 11:00am 30 minutes Tap, Acrobatic Arts
Tuesday Shooting/Sparkle Starz Ballet Tuesday Shooting/Sparkle Starz Ballet
24 March

Tuesday Shooting/Sparkle Starz Ballet

24 March
10:30am - 11:15am 45 minutes Ballet
Tuesday Shooting/Sparkle Starz Jazz Tuesday Shooting/Sparkle Starz Jazz
24 March

Tuesday Shooting/Sparkle Starz Jazz

24 March
11:15am - 11:45am 30 minutes Jazz
Tuesday Shooting Starz Tap Tuesday Shooting Starz Tap
24 March

Tuesday Shooting Starz Tap

24 March
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Tap
Tuesday Shooting/Sparkle Starz Hip Hop Tuesday Shooting/Sparkle Starz Hip Hop
24 March

Tuesday Shooting/Sparkle Starz Hip Hop

24 March
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Hip Hop
Tuesday Twinkling/Little Starz Ballet Tuesday Twinkling/Little Starz Ballet
24 March

Tuesday Twinkling/Little Starz Ballet

24 March
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Ballet
Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro
24 March

Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro

24 March
5:15pm - 5:45pm 30 minutes Tap, Acrobatic Arts
Tuesday Diamond Contemporary III/IV Tuesday Diamond Contemporary III/IV
24 March

Tuesday Diamond Contemporary III/IV

24 March
5:45pm - 6:45pm 60 minutes Contemporary
Tuesday Sparkle Starz Ballet Tuesday Sparkle Starz Ballet
24 March

Tuesday Sparkle Starz Ballet

24 March
6:30pm - 7:15pm 45 minutes Ballet
Tuesday Diamond Hip Hop Tuesday Diamond Hip Hop
24 March

Tuesday Diamond Hip Hop

24 March
7:45pm - 8:30pm 45 minutes Hip Hop
Wednesday Twinkling/Little Starz Ballet Wednesday Twinkling/Little Starz Ballet
25 March

Wednesday Twinkling/Little Starz Ballet

25 March
10:00am - 10:30am 30 minutes Ballet
Wednesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro Wednesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro
25 March

Wednesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro

25 March
10:30am - 11:00am 30 minutes Tap, Acrobatic Arts
Thursday Sparkle Starz Musical Theatre/Tap Thursday Sparkle Starz Musical Theatre/Tap
26 March

Thursday Sparkle Starz Musical Theatre/Tap

26 March
4:15pm - 5:00pm 45 minutes Musical Theatre
Thursday Diamond Musical Theatre Thursday Diamond Musical Theatre
26 March

Thursday Diamond Musical Theatre

26 March
8:00pm - 8:45pm 45 minutes Musical Theatre
Monday Baby Starz/ Creative Movement Monday Baby Starz/ Creative Movement
30 March

Monday Baby Starz/ Creative Movement

30 March
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Ballet
Monday Shooting Starz Ballet Monday Shooting Starz Ballet
30 March

Monday Shooting Starz Ballet

30 March
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Ballet
Monday Strength and Conditioning Monday Strength and Conditioning
30 March

Monday Strength and Conditioning

30 March
4:45pm - 5:30pm 45 minutes Strength and Conditioning
Monday Diamond Tap I/II Monday Diamond Tap I/II
30 March

Monday Diamond Tap I/II

30 March
5:30pm - 6:15pm 45 minutes Tap
30 March

Monday Diamond Contemporary

30 March
6:15pm - 7:00pm 45 minutes Contemporary
Monday Sparkle Starz/ Diamond Acro Preliminary-Level 2 Monday Sparkle Starz/ Diamond Acro Preliminary-Level 2
30 March

Monday Sparkle Starz/ Diamond Acro Preliminary-Level 2

30 March
7:00pm - 8:00pm 60 minutes Acrobatic Arts
Monday Diamond Ballet Monday Diamond Ballet
30 March

Monday Diamond Ballet

30 March
7:00pm - 8:00pm 60 minutes Ballet
Monday Diamond Tap III/IV Monday Diamond Tap III/IV
30 March

Monday Diamond Tap III/IV

30 March
8:00pm - 8:45pm 45 minutes Tap
Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro
31 March

Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro

31 March
10:30am - 11:00am 30 minutes Tap, Acrobatic Arts
Tuesday Shooting/Sparkle Starz Ballet Tuesday Shooting/Sparkle Starz Ballet
31 March

Tuesday Shooting/Sparkle Starz Ballet

31 March
10:30am - 11:15am 45 minutes Ballet
Tuesday Shooting/Sparkle Starz Jazz Tuesday Shooting/Sparkle Starz Jazz
31 March

Tuesday Shooting/Sparkle Starz Jazz

31 March
11:15am - 11:45am 30 minutes Jazz
Tuesday Shooting Starz Tap Tuesday Shooting Starz Tap
31 March

Tuesday Shooting Starz Tap

31 March
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Tap
Tuesday Shooting/Sparkle Starz Hip Hop Tuesday Shooting/Sparkle Starz Hip Hop
31 March

Tuesday Shooting/Sparkle Starz Hip Hop

31 March
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Hip Hop
Tuesday Twinkling/Little Starz Ballet Tuesday Twinkling/Little Starz Ballet
31 March

Tuesday Twinkling/Little Starz Ballet

31 March
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Ballet
Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro
31 March

Tuesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro

31 March
5:15pm - 5:45pm 30 minutes Tap, Acrobatic Arts
Tuesday Diamond Contemporary III/IV Tuesday Diamond Contemporary III/IV
31 March

Tuesday Diamond Contemporary III/IV

31 March
5:45pm - 6:45pm 60 minutes Contemporary
Tuesday Sparkle Starz Ballet Tuesday Sparkle Starz Ballet
31 March

Tuesday Sparkle Starz Ballet

31 March
6:30pm - 7:15pm 45 minutes Ballet
Tuesday Diamond Hip Hop Tuesday Diamond Hip Hop
31 March

Tuesday Diamond Hip Hop

31 March
7:45pm - 8:30pm 45 minutes Hip Hop
Wednesday Twinkling/Little Starz Ballet Wednesday Twinkling/Little Starz Ballet
1 April

Wednesday Twinkling/Little Starz Ballet

1 April
10:00am - 10:30am 30 minutes Ballet
Wednesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro Wednesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro
1 April

Wednesday Twinkling/Little Starz Tap/Acro

1 April
10:30am - 11:00am 30 minutes Tap, Acrobatic Arts
Thursday Sparkle Starz Musical Theatre/Tap Thursday Sparkle Starz Musical Theatre/Tap
2 April

Thursday Sparkle Starz Musical Theatre/Tap

2 April
4:15pm - 5:00pm 45 minutes Musical Theatre
Thursday Diamond Musical Theatre Thursday Diamond Musical Theatre
2 April

Thursday Diamond Musical Theatre

2 April
8:00pm - 8:45pm 45 minutes Musical Theatre
Monday Baby Starz/ Creative Movement Monday Baby Starz/ Creative Movement
6 April

Monday Baby Starz/ Creative Movement

6 April
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Ballet
Monday Shooting Starz Ballet Monday Shooting Starz Ballet
6 April

Monday Shooting Starz Ballet

6 April
4:15pm - 4:45pm 30 minutes Ballet
Monday Strength and Conditioning Monday Strength and Conditioning
6 April

Monday Strength and Conditioning

6 April
4:45pm - 5:30pm 45 minutes Strength and Conditioning
Monday Diamond Tap I/II Monday Diamond Tap I/II